Krefter i Oslo Arbeiderparti står angivelig bak svertekampanjen mot Trond Giske

Oslo AP Nestleder Khamshajiny Gunaratnam (27), leder for kuppmakerne i Oslo AP, Foto: Oslo Kommune, Sturlason

POLITIKK – Det skal ifølge kilder i AP Rapport-X har vært i kontakt med være særlig krefter i Oslo Arbeiderparti som nå kjemper for å «kaste» dagens partiledelse for å åpne for å kunne plassere mer radikale venstreaktivister, feminister og personer med en multietnisk bakgrunn i partiets ledende stillinger.

Man skal ha benyttet gamle velkjente historier som lenge har versert innad i partiet om Trond Giske og andre ledende partimedlemmer for nå å starte en intern konflikt der håpet er å kunne tvinge dagens partiledelse til å trekke seg fra sine verv.

Våre kilder opplyser at historiene som nå fremmes som eksempler på angivelige seksuelle overtramp partiets nestleder Trond Giske skal ha begått er ikke i nærheten av å være i strid med norsk lovgivning, og er fremsatt av personer som tilhører den mer ekstreme venstresiden i partiet og den feministiske fraksjonen som ønsker «svenske» tilstander når det kommer til en feministisk vridning av partiets politikk.

Angivelig skal nå de fleste medlemmene av partiets ledergruppe ha blitt stilt ovenfor et ultimatum der de har valget mellom å bøye seg etter kuppmakernes vilje eller lide en felles skjebne med Trond Giske.

Det er allerede i pressen blitt fremmet påstander om seksuell trakassering rettet mot flere i partiledelsen som har motsatt seg kuppmakerne som har et tett samarbeid særlig med feministiske nettverk i Dagbladet og VG.

Disse beskyldningene skal etter hva Rapport-X har fått forklart ikke være av noen alvorlig karakter, men grunnet hysteriet rundt emnet seksuell trakassering i kjølevannet av #metoo kampanjen skal kuppmakerne anse det som irrelevant da man mener at når sannheten kommer for dagen vil det allerede være for seint da skaden alt er gjort.

Rapport-X vil i løpet av morgendagen komme med flere avsløringer rundt denne saken.