Kulturkrig: Ungarns Statsminister kaller immigranter «muslimske inntrengere»

UNGARN/EU – Ifølge den ungarske lederen risikerer tilstrømningen av muslimer til Europa å skape «parallelle samfunn» i europeiske land.

Ungarns statsminister Viktor Orban insisterte på at Budapest ikke vil godta flere innvandrere i fremtiden, og forklarte hvorfor.

«Vi anser ikke disse menneskene for å være muslimske flyktninger. Vi ser dem som muslimske inntrengere,» sa Orban i et intervju med Tysklands Bild-avis.

Statsministeren forklarte at for å komme til Ungarn fra Syria, måtte man krysse minst fire land. Dette, mente han viste at disse menneskene ikke «flyktet for sine liv», men heller «rømte av økonomiske grunner, og søken etter et bedre liv.» Videre sa han at han mente disse immigrantene burde ha søkt om tillatelse til å komme inn i Europa, i stedet for å bryte Europas grenser ulovlig.

«Det var ikke en bølge av flyktninger, men en invasjon,» sier Orban, og refererer til massestrømmen av mellomøstlige og nordafrikanske immigranter som begynte i 2015. Statsministeren la til at han ikke kunne forstå hvordan et land som Tyskland, som har opplevd «kaos» og «anarki» som et resultat av masseimmigrasjonen kunne «feire den ulovlige krysningen av Europas grenser som noe bra».

Statsministeren oppfordret de europeiske lederne til å vise respekt for Ungarns valg. Etter hans oppfatning, selv om Brussel har anklaget ungarske myndigheter for å ta midler fra det såkalte EU-Samhørighetsfondet uten å godta å ta imot såkalte flyktninger som en del av avtalen, er de to problemene faktisk ikke relatert. Disse pengene var, ifølge Orban, ikke en gave, men en «rettferdig balanse» rettet mot å kompensere Budapest for å åpne markedet for europeiske varer. «Dette har absolutt ingenting å gjøre med flyktningproblemet,» stresset han.

I forrige måned henviste Europakommisjonen Ungarn, Polen og Den tsjekkiske republikk til EU-domstolen, for hva den sa var «manglende overholdelse av deres rettslige forpliktelser ovenfor flyktninger». Til tross for striden med Brussel, sa Orban at EU var et fantastisk prosjekt, og at Ungarn er glad for å være en del av prosjektet.

Europa har i hovedsak vært splittet mellom øst og vest de siste årene over immigrasjonskrisen som har rammet kontinentet. Senest i fjor viste en spørreundersøkelse som viste fremveksten av Europas muslimske befolkning at 15-30% av befolkningen i noen vest-europeiske land som Tyskland, Østerrike, Frankrike og Sverige ville identifisere seg som muslim innen 2050. Øst-Europa, inkludert Ungarn, Polen, Tsjekkia og Slovakia, derimot, forventes det bare en beskjeden økning i den muslimske befolkningen på mellom 0,2% og 4,5%, som er i samsvar med deres tøffe holdning til innvandring.

Kilde: Sputniknews.com