Må Jonas Gahr Støre gå?

FOTO: Rapport-X, Landmøtet 2017

POLITIKK – I går kveld ble det klart at Trond Giske trekker seg fra sine verv i arbeiderpartiet som følge av anklagene som er blitt rettet mot ham i løpet av de siste ukene, og det har vært rettet sterk kritikk fra Hadia Tajiks støttespillere mot Jonas Gahr Støre for hans behandling av den såkalte «varslingssaken».

Kilder i partiet sier til Rapport-X i dag at det nå pågår en intern konflikt i partiet om hvorvidt også flere fra den nåværende ledelsen bør gå som en følge av saken, og at Hadia Tajiks støttespillere nå søker å få «kastet» Jonas Gahr Støre.

«Det har alltid vært vist at det finnes to fløyer innad i partiet» fortalte en av Rapport-X sine kilder, «men det har aldri tidligere vært en så åpen konflikt mellom disse fløyene som det vi har sett nå.»

Ikke siden maktkampen mellom Jagland og Jens Stoltenberg skal det ha vært en like åpen maktkamp i partiet sier våre kilder, og de viser til at radikaliseringen og vridingen mot venstre av fraksjonen rundt Hadia Tajik gjennom de siste årene nok er en sterk årsak til det økte konfliktnivået.

«De ønsker å vri partiets politikk mer til venstre, og mener arbeiderpartiet de siste årene har mistet for mange velgere til andre mer radikale partier som Miljøpartiet De grønne og SV» sier an annen av Rapport-X’s kilder når vi spør henne hva hun mener er årsaken til det høye konfliktnivået.

«Det har til og med vært diskusjoner om å bryte fullstendig med AP for å danne et eget feministisk parti slik vi har sett bli gjort i Sverige der utbrytere av Sosialdemokratene dannet et nytt politisk parti kalt Feministisk Initiativ».

Det kan med andre ord se ut som om det har dannet seg tre fløyer innad i partiet der to av disse besår av mer radikale feminister, mens den mer liberale delen av partiet som støtter dagens ledelse ser ut til å ønske å fortsette i det sporet som ble staket ut av Jens Stoltenberg og som har vært grunne for dagens arbeiderpartipolitikk.

Ifølge våre kilder vil vi i tiden fremover se et økt press mot deler av den sittende ledelsen om å trekke seg, og at det vil være dems håndtering av Giskesaken som vil bli brukt som hovedargument.

En kilde forteller at Hadia Tajik nå samler støtte for å posisjonere seg som partiets neste naturlige lederkandidat.