RX-TV kommenterer de anti-demokratiske prinsippene i varslingssaken

RX-TV – Den siste tiden har det vært mye snakk om seksuell trakassering, og i den forbindelse har det etter den såkalte #MeToo kampanjen blitt rettet påstander om at Trond Giske har seksuell trakassert dem.

Dette er i og for seg en grei sak, men bør det virkelig være slik at når det kommer til en bestemt type «lovbrudd» så skal hele det rettsprinsippet som vårt demokrati og rettsstaten bygger på settes til side?

I Videoen kan dere høre hva Rapport-X sin redaktør mener.