Gjennombruddsstudie: Virus injisert i blodet angrep hjerne kreft ved å stimulere immunsystemet

ENGLAND – Forskere kan ha gjort et stort gjennombrudd i å behandle – og potensielt beseirende – kreftsvulster i hjernen ved å injisere pasienter med et virus som faktisk stimulerer immunsystemet.

Forskere ved Universitetet i Leeds gjennomførte en undersøkelse på ni pasienter som kjempet mot raskt voksende hjernesvulsten av typen gliomer, som er en aggressive svulster som er tøffe å behandle og vanligvis kommer med en dårlig fremtidsutsikt. Deltakerne som det var planlagt skulle få fjernet svulstene kirurgisk, ble i dagene for prosedyren injisert med det naturlig forekommende «reovirus» gjennom en IV-dryp.

Reovirus har vist seg å angripe kreftceller uten å påvirke sunnere celler i kroppen.

Når viruset er i blodet, ville det måtte passere gjennom beskyttelsesmembranen som omgir hjernen kjent som blod-hjernebarrieren for å kunne angripe svulstene. Hvis dette kunne skje, forutså man at viruset ville kunne replikeres inne i svulstene og drepe kreftceller.

«Hjernekreft er en ødeleggende sykdom. I lang tid har det ikke vært mange nye utviklinger som vi kan tilby pasienter, men forskningen som skjer ved Universitetet i Leeds og andre steder, begynner å tilby en ny tilnærming, sier Susan Short, professor i klinisk onkologi ved skolen.

Forskerne hadde en forsiktig optimisme når det kom til hvorvidt viruset ville greie å passere gjennom barrieren. De fryktet at forsøket skulle mislykkes, og sannsynligvis ville skape et scenario der de ville tvinges til å injisere viruset direkte inn i hjernen – en mer delikat og farlig prosedyre som ikke var egnet for alle pasienter.

Utrolig nok ble det ikke nødvendig. Etter at svulstene ble fjernet fra pasientene, viste testene at viruset faktisk trengte inn i barrieren og nådde kreften i hver pasient. Videre oppdaget forskerne at viruset satte fart på pasientens immunsystem for å kjempe tilbake mot svulstene, noe som forårsaket at hvite blodlegemer angrep de som var rammet av kreft.

«Dette er første gang det har vist seg at et terapeutisk virus kan passere gjennom hjernens blodbarriere, og det åpner opp muligheten for denne type immunterapi kan brukes til å behandle flere mennesker med aggressiv hjernekreft,» sier Dr. Adel Samson, en medisinsk onkolog og medforfatter av studien, i en universitetsutgivelse.

Medforfatter Alan Melcher, professor i translationell immunterapi ved Institutt for kreftforskning i London la til: «Våre immunsystemer er ikke veldig gode til å se« kreft », delvis fordi kreftceller ser ut som kroppens egne celler, og delvis fordi kreftene er gode til å fortelle immunceller for å få blindt øye. Men immunforsvaret er veldig bra på å se virus. »

Melcher sier at når svulstene var smittet med reoviruset, ble kreftcellene «synlige» for immunsystemet. Laget tester nå resultatene sine i en klinisk prøve hvor pasienter på St. James Hospital i Leeds blir behandlet med reovirus via IV-drypp i samhandling med andre standardiserte kreftbehandlinger.

«Vårt håp er at den ekstra effekten av at viruset øker kroppens immunrespons mot svulsten, vil øke mengden av kreftceller som blir drept ved standardbehandling, radioterapi og kjemoterapi,» forklarer Short.

Studiens funn ble publisert tidligere denne måneden i tidsskriftet Science Translational Medicine.

Kilde: stm.sciencemag.org