Norsk politikk preges av umoral og degradering

POLITIKK – Begrepet «Sodoma og Gomorra» er hentet fra bibelen, og det er nettopp dette begrepet våre kilder innen norsk politikk benytter seg av når de skal beskrive kulturen i sine respektive parti.

«Det har gjennom de siste 20 årene vokst frem en umoral i partiet som reflekterer vårt samfunns bevegelse bort fra det som tidligere var kjent under begrepet ‘god folkeskikk’» sier en av våre kilder i Arbeiderpartiet når Rapport-X spør henne hva hun tror er årsaken til at vi nå ser den ene etter den andre anklagen om seksuell trakassering ser dagens lys.

«Folk har gått seg vil da de rettesnorene som før fantes i samfunnet vårt har blitt utvannet og erstattet» er svaret fra en annen politiker fra Høyre på det samme spørsmålet.

Etter å ha stilt det samme spørsmålet til politikere fra nesten alle de politiske partiene i Norge så får Rapport-X tegnet et ganske klart bilde av et politisk miljø der man fokus på makt, penger og sex har stått sentralt har fått vokse frem i takt med at mer tradisjonelle ‘kristne’ verdier har blitt skjøvet til sides.

En eldre politikere sa at: «Da jeg begynte i politikken var det viktigste vi som politikere kunne gjøre å vise at vi sto opp for en god moral og at vi ønsket å fremme sunne gode verdier, men i dag ser det ut som ungdommen er mer opptatt av å vise hvor vellykket de er og sin makt gjennom hvor mye materielle goder de har greid å akkumulere i sin karriere som politiker».

Da vi spurte en yngre politikere bekreftet han i stor grad sin eldre kollegas syn, og la til at «det har fått vokse seg frem en ukultur i de fleste partier der man nesten forventes å delta på fester og arrangement hvor det drikkes og festes hard, og jeg har sett mange strekke seg langt på disse festene for å innynde seg hos de som de ser på som sine forbilder og for å tiltrekke seg dems oppmerksomhet i håp om å kunne dra nytte av det siden».

Uttalelsene viser seg ikke å være unike og så å si de fleste politikerne Rapport-X har snakket med har bekreftet dem, og sagt at de er veldig beskrivende for dems opplevelser av hvordan kulturen i dems parti er blitt, og at de undres over at det ikke er flere som har stått frem de siste ukene som et resultat av den såkalte #MeToo kampanjen.

En mannlig politiker sag også at: «Det er utrolig at ikke flere mannlige politikere har stått frem med sine historier, for det er nok av unge mannlige politiker spirer som nok har følt et like stort press rettet mot seg når det kommer til seksuell trakassering som dems kvinnelige kolleger».

Vi kunne gjengitt flere utsagn fra ulike politikere og medlemmer i ulike politiske partier, men selv om ordlyden varierer noe så er innholdet nesten det samme, og tegner et klart bilde av et miljø hvor umoral og ære ikke lengre er ord man har et forhold til.

For oss som står på utsiden kan det kanskje se ut som om man søker å rydde opp i problemene hver gang en ny sak dukker opp i mediene, men ifølge de Rapport-X har snakket med som befinner seg på innsiden er det et spill for galleriet, og at ukulturen fortsetter bak lukkede dører.

Rapport-X mener det kanskje nå er på tide å få åpnet opp det politiske «vepsebolet», og at man får brakt tilbake litt mer av de tradisjonelle ‘kristne’ verdiene som ydmykhet, ærlighet og sømmelighet i den politiske stratosfæren her i landet.