Fengslede Jihadister hadde kontakt med IS krigere i Syria

BELGIA – Det har oppstått litt av en dekkoperasjon i Belgias justisdepartementet som tilsynelatende holder tilbake informasjon om hvor alvorlige tilstanden i landet er i forhold til radikal islam.

Ny informasjon, som i utgangspunktet ble holdt tilbake av myndighetene, har nå kommet fram i lyset og viser at det allerede fantes kontakt mellom fengslede terrorister og radikaliserte fanger i Belgia som hadde kontakt med familie, venner, kriminelle og til og med jihadister i Syria og Irak.

Det kommer også frem at Belgiske myndigheter opprinnelig slettet informasjonen på oppdrag fra landets regjering.

Som en reaksjon på den ekstraordinære åpenbaringen, sa den flamske politikeren Jean-Jacques De Gucht: «Man må hallusinere for å fastslå at folket vi fengsler for terrorisme kan holde kontakten med krigere i terrorområder som Syria og Irak.

«Jeg kan være veldig vanskelig på det. Det er også viktig å spesielt merke seg at slike saker er unnlatt fra svarene jeg mottok fra ministeren, når det er en grunnleggende rett for et medlem av parlamentet å stille spørsmål.

«Det er skremmende at våre fengsler i 2018 ikke er bedre beskyttet.»

At fengslede ekstremister kan være i kontakt med ISIS-krigere i utlandet er ekstremt bekymringsfullt og viser hvor liberale europeiske regjeringer er blitt.

Kilde: tijd.be