Mens de sorgtunge reportasjene fra NRK og TV2, akkompagnert av den politisk korrekte pressens verbale silkehansker, forsøker å […]