Tyske myndigheters kamp mot kristendommen fortsetter

TYSKLAND/EU – Kirken St. Lambertus i Immerath, Tyskland, har blitt revet til tross for sterke protester fra byens innbyggere, og samtidig bygges det moskeer og islamske sentre med myndighetenes velsignelse som aldri før rundt om i landet.

Den store bygningen, som var «bemerkelsesverdig for sin dobbe tårn og ny-romerske design», ble revet av gruveselskapet RWE for å gjøre plass for en lignittgruve.

St Lambertus og den vesle bondebyen som omgir den, ble kjøpt ut av RWE for noen år siden, med kirken formelt av vigslet i 2013.

Landsbyboere har blitt flyttet til en ny lokasjon, og har fått en ny kirke bygget «i henhold til et moderne design».

Rivningen av St. Lambertus kommer samtidig med at Islamske bygninger reises rundt hele Tyskland.

Denne trenden har de siste tiårene akselerert for å holde tritt med et stadig voksende Tyrkisk samfunn i Tyskland, og ble ytterligere eskalert da den Tyske kansleren Angela Merkel vedtok å suspendere tysk grensekontroll og inviterte nesten en million muslimske immigranter til landet i 2015.

Wahhabistene i Saudi-Arabia ville som kjent ikke åpne landets dører for sine islamske «brødre», men tilbød seg å bygge over 200 nye moskeer i Tyskland for å hjelpe Tyskland å tilpasse seg sine nye innbyggere.

Kilde: Breitbart.com