Ble fryst ut av SV etter å ha varslet om seksuell trakassering

POLITIKK – Rapport-X har mottatt informasjon fra et tidligere SV medlem som sier at hun skal ha varslet om at hun ble seksuelt misbrukt av et høytstående partimedlem da hun var medlem av sosialistisk ungdom.

Kvinnen forteller at personene hun varslet om hendelsen reagerte på hennes varsel med å anklage henne for å søke oppmerksomhet, og for å skade partiet. Hun ble siden møtt med utskjelling og utfrysning av tidligere partikolleger, og det endte med at hun måtte melde seg ut av partiet som følge av presset hun ble utsatt for av høytstående partimedlemmer.

Den aktuelle hendelsen skal ha funnet sted på et valgarrangement ved stortingsvalget i 2013, men kvinnen har valgt å ikke stå frem da hun enda omgås venner som fortsatt har en tilknytning til partiet.

Ifølge kvinnen skal SV ha egne rutiner for håndtering av medlemmer som man anser som en trussel mot partiet eller partiets ledelse, og man har egne grupper bestående av kvinner/unge jenter som har til oppgave å baksnakke og spre rykter.

Rapport-X har enda ikke greid å få kvinnens påstander 100% verifisert fra kilder i SV, men vil fortsette å jobbe for å få klarhet i saken, og hva som faktisk har hendt med kvinnen.

Det er viktig å påpeke her at kvinnen og kilder Rapport-X har i de ulike avisene i Norge har fortalt oss at årsaken til at det ikke skrives om SV er at partiet har en stor tilhengerskare blant norske journalister.

Rapport-X håper å kunne komme tilbake med mer informasjon i denne saken i løpet av dagen.