Borgerrettighets forkjemper Jesse Jackson takker Trump for å være inklusiv

USA – De siste dager har det florert av nyheter i den såkalte politisk korrekte pressen der President Donald Trump fremstilles som en «rasist» på grunn av at han angivelig skal ha kalt enkelte afrikanske land for «skitthull».

Man har dermed ikke tatt hensyn til at Trump gjennom et helt liv har bidrat både økonomisk, men også politisk til integreringen av svarte amerikanere i ulike forum, og at flere borgerrettighets forkjempere opp gjennom historien har gitt han stor annerkjennelse for dette arbeidet.

Blant de mest kjente er nok den afro-amerikanske borgerrettighets forkjemper Jesse Jackson som flere ganger har takket Trump for hans engasjement i arbeidet for å fremme afro-amerikaneres interesser på Wallstreet og ellers i det amerikanske samfunnet.

Det er kanskje på sin plass å stille seg spørsmålet: «Hvorfor har det seg slik at Trump nå blir forsøkt fremstilt som rasist, etter å ha benyttet en livslang karriere til nettopp å bekjempe rasisme?»

Kan det ha noe med at han i dag ikke tilhører det politiske etablissementet og kultureliten som styrer 90% av amerikanske, og verdens medier?