Islam propaganda fra den Britiske hæren

Foto: Skjermdump

STORBRITANNIA – I Tyskland forsøker myndighetene å konvertere den etnisk tuske befolkningen over til Islam ved hjelp av TV serier der man retter propagandaen mot kvinner og barn, og nå ser det ut som om den britiske regjeringen forsøker å gjøre det samme med en reklamefilm for den britiske hæren.

I en ny reklame film for den britiske hæren kalt «Dette er å høre til i 2018» vises en sene hvor fire britiske soldater hvor den ene plutselig tar av seg hjelmen og setter seg ned for å be mot mekka.

De resterende soldatene må bare fint finne seg i å sitte å vente mens muslimen fullfører sin bønn for alt annet ville jo være rasistisk.

På youtube har man slått av kommentar feltet for videoen, men tomler opp og ned viser at filmen er veldig upopulær blant folk flest.

Det ser med dette ut som om den britiske regjeringen har gjort et like stort knefall for Islam som det den tyske regjeringen har gjort, men har valgt å heller rette sin propaganda mot menn i krigsdyktig alder for å sikre en snarlig undergang for den kristne britiske kulturen.

Her i Norge har vi enda ikke kommet like langt, men med ansettelsen av den første felt imamen for noen dager siden friskt i minne, er det lite som tyder på at norske myndigheter vil være «de som går mot strømmen».

Kilde: Youtube