Nok en global oppvarmingsmyte er blitt avslørt

VITENSKAP – AFP skriver i dag at det er så å si helt sikkert at jordens overflatetemperatur vil stige med 4-5 grader celsius innen utgangen av 2100 slik FNs klimapanel har hevdet.

En revidert kalkulasjon om hvordan klimagasser øker planetens temperatur mer en halverer de tidligere anslåtte temperaturøkningene sier forskerne.

«Våre funn ekskluderer nesten alle svært lave og svært høye klimasensitiviteter,» sa ledendeforfatter Peter Cox, som er professor ved University of Exeter.

Les mer…

Kilde: afp.com