Østerrikes nye kansler Sebastian Kurz taler den europeiske eliten midt imot

ØSTERRIKE/TYSKLAND/EU – Østerrikes nye kansler Sebastian Kurz har bed EU om å styrke sine yttergrenser for å løse den pågående immigrasjonskrisen.

Kurz holdt en pressekonferanse med arkitekten av EUs tilbakegang, Angela Merkel, der han sa: «Jeg er overbevist om at løsningen på immigrasjonsproblemet ligger i en riktig forvaltning av EUs yttergrenser og større hjelp fra lokale myndigheter.»

Han oppfordret også EU til å holde seg borte fra nasjonale problemer og fokusere mer på det større bildet: «Vi trenger en europeisk union som fokuserer mer på de store problemene og trekker seg når det gjelder små sakene som nasjoner eller regioner bedre kan håndtere selv.»

Ulike byer og bygder rundt om i EU har klaget over virkningen innvandrerkrisen har på lokalsamfunnet og har følt at det har vært mangel på hjelp fra EU-eliten som har forårsaket problemene – i fjor skrev borgermestrene i 7 franske byer et åpent brev der de sier at deres regioner var i en «sosial nødsituasjon».

Videre sa Kurz at hvis EU ønsker et grenseløst system mellom medlemslandene, må det ha sterkere kontroll over sine yttergrenser – noe som neppe var særlig revolusjonerende.

Som østerisk utenrikssekretær kritiserte Kurz den tyske kansler Merkels ‘velkomstpolitikk’ for innvandrere, og det virker nå endelig som om det er en europeisk leder som er villig til å ta opp problemet med den enorme innvandringen til Europa.

Kilde: