Donald Trump har holdt sin første «State of the Union» tale og den blir godt mottatt

USA – I går holdt Donald Trump sin første «State of the Union» tale i den amerikanske kongressen, og talen som ble sendt direkte på de fleste store TV kanalene i landet ble godt mottatt av det amerikanske folket.

Ifølge en spørreundersøkelse like etter talen var holdt var det hele 75% av de som lyttet til talen som mente Trumps tale var en god tale som gjorde dem mer optimistiske for fremtiden.

USA_Trump_SOTU_tale

Et flertall av de som hørte talen mente også at Trump kunne ta æren for den gode økonomien man nå ser i USA, og flertallet sa også at de følte seg mer trygge etter talen.

Dette strider med det bildet man forsøker å tegne av Donald Trump i den politisk korrekte pressen her hjemme i Norge, hvor man forsøker å tegne et bilde at en President, og en tale som ikke ble godt mottatt av det amerikanske folket.

Du kan se hele undersøkelsen her…

Kilde: CBSNEWS.com