Fikk ikke sosialstøtte slo i stykker sosialarbeiders hjem

FOTO: Svensk politi

SVERIGE – En såkalt «enslig mindreårig asylsøker» bevæpnet med kniv oppsøkte i Sverige en sosialarbeiders bolig etter at hun hadde avvist hans søknad om sosialstøtte.

Mannen som hevder han er en «mindreårig asylsøker» fra Afghanistan gikk ifølge nyhetsmagasinet Samnytt til angrep på kvinnens hjem med en spade mens kvinnen og hennes fryktslagne 6 år gamle datter befant seg i hjemmet.

Mohammad Mohammadi som kom til Sverige i 2010 og hevdet han var en «mindreårig» asylsøker står oppført i det svenske folkeregisteret med fødselsdato 16-08-93, og fikk i 2011 permanent oppholdstillatelse i landet.

Samnytt skriver at man før 2016 i Sverige som asylant fikk utbetalt folketrygd uten at det stiltes noen krav til mottakeren, men at det i løpet av 2016-2017 ble innført nye regler som gjorde at man begynte å stille krav også til asylanter.

Dette skal ikke Mohammadi ha satt pris på, og han sendte dermed et brev til Caroline som jobbet med hans sak hvor han blant annet skreiv:

«Jeg har fått nok jævla hore»

I politiets etterforsknings protokoll kan man lese at forklaringen på striden er at:

«Sosialarbeideren har tidligere tilbakekalt Mohammads forsørgelsesstøtte ettersom han ikke har sendt inn de nødvendige dokumenter. Caroline har ved flere tilfeller forklart for Mohammad hva reglene sier, men han vil ikke fylle ut dokumentene som det kreves.»

Samnytt skriver videre at etterforskningen av truslene mot Caroline ikke førte til noen reaksjon fra påtalemakten, og at det dermed ikke tok lang tid før Mohammad gikk til angrep på hennes private bolig hvor Carolines samboer sammen med naboer måtte avvæpne afghaneren for så å holde ham til politiet ankom stedet.

I retten fortalte Carolines samboer Mikael at han var blitt slått i halsen av afghaneren og at dette vanskeliggjorde hans arbeid som dykker, og at familien fortsatt frykter for sine liv.

Ångermanlands tingrett dømte Mohammad til 10 måneders fengsel og utvisning for hendelsen.

Hovedretten har nå opphevet utvisningsdommen og har frifunnet Mohammad noe Caroline og hennes familie føle er et svik fra rettsstatens side ovenfor dem som offre.

Kilde: Samnytt.se