Konservative er mer attraktive en sine politiske motstandere på venstresiden

VITENSKAP – Forskning har funnet ut at det å være attraktivt påvirke mange ting i en persons liv som – lønninger, popularitet, karakterer og fengselsstraff. Så hvorfor skulle det ikke også påvirke personens politiske ideologi?

En nylig publisert studie i Journal of Public Economics konkluderer med at attraktiviteten til en person korrelerer med han eller hennes politiske ideologi. De fant at politikere til høyre ofte ser bedre ut i Europa, USA og Australia en sine politiske rivaler på venstresiden.

Studien viser en tydelig korrelasjon mellom hvor attraktiv en person er og hvilken politiske side vedkommende mest sannsynlig, og forskerne viser til en enkel økonomisk forklaring på hvorfor dette er tilfelle. Tallrike studier har vist at attraktive mennesker sannsynligvis vil tjene mer, og at folk som tjener mer, vanligvis er motstandere av omfordelingspolitikk, som de progressive skatter og velferdsprogrammene som ofte fremmes av den politiske venstresiden.

Forskerne tilbyr også en mer generell psykologisk forklaring på trenden: De attraktive menneskene blir ofte behandlet bedre enn andre, og dermed ser de verden som et mer rettferdig sted. Tidligere studier har funnet at jo mer attraktive folk ser seg selv, jo lavere er deres preferanse for egalitarisme, en verdi som vanligvis er knyttet til den politiske venstresiden.

I deres første forsøk viste forskerne deltakerne i studien fotografier av politiske kandidater i finske kommunal- og parlamentsvalg, medlemmer av Europaparlamentet, amerikanske kandidater til senat og guvernørvalg, og kandidater til representantenes hus i Australias. De ba deltakerne om å rangere fotografiene på en fempunkts skala. Resultatene antydet at politikere til høyre er vakrere på alle de tre kontinentene.

Kilde: washingtonpost.com