Mer enn 5 millioner immigranter har entret Europa siden 2011

IMMIGRASJON – De siste tallene fra Det Europeiske Asyl support kontoret (European Asylum Support Office -EASO) viser at i perioden 2011-2017 kom det 5 136 383 innvandrere til Europa.

Ifølge EASO: ble 303.105 søknader innlevert i 2011, 335.365 i 2012, 431.000 i 2013, 660.000 i 2014, 1,4 millioner i 2015, 1,3 millioner i 2016 og 706.913 i 2017.

De fleste søknader ble innlevert av syrere, irakere, afghanere og pakistanere. Resten av topp 10, består for det meste av statsborgere fra andre tredje verden land. De eneste unntakene i listen er innvandrere som kom fra Albania.

Mens innvandrerkrisen er langt fra over, viser tallene at Europas befolkning allerede er i ferd med å byttes ut, og enda være er det at tallene mest sannsynlig er mye høyere, ettersom mange innvandrere ikke er offisielt registrert.

Det store antall (ulovlige) innvandrere gjør integrasjonen stadig vanskeligere, og parallelle samfunn har allerede dannet seg i flere Europeiske storbyer.

Kilde: voiceofeurope.com