1,3 millioner flere med utenlandsk bakgrunn på 17 år, samtidig en nedgang på 22.000 etniske svensker. Majoriteten av […]