Mani Hussaini tatt i løgn av administrator for Facebook gruppen Fedrelandet viktigst

SAMFUNN – Leder for facebook gruppen Fedrelandet viktigst Jan-Ove Fromreide deltok Mandag 05 februar i en debatt på VGtv hvor emnet var å belyse det AUF leder Mani Hussaini mener er hets av ham som person og politikker.

Allerede ved begynnelsen av debatten var det klart at både programleder Mads Andersen og AUF leder Hussaini hadde en felles agenda der målet var å fremstille Jan-Ove Fromreide og medlemmer av hans facebook gruppe Fedrelandet viktigst som hetsere og rasister.

VGtv’s programleder Mads Andersen hadde tydeligvis gjort en jobb for å finne hele «TO» innlegg på Jan-Ove Fromreides gruppe som har over 15 000 medlemmer der medlemmene kommer med det som kan sees som usømmelige uttalelser om AUF lederen.

Jan-Ove Fromreide så ut til å ha lagt seg dette fakta på minnet, og fyrte selv løs med beskyldninger rettet mot AUF lederen der han blant annet hevdet AUF lederen under en skoledebatt hadde sagt at «Sylvi Listhaug og Frp medlemmer jublet hver gang en immigrant druknet i Middelhavet», en påstand både VGtv og AUF lederen hevdet ikke var sann, og ba om dokumentasjon for.

Jan-Ove Fromreide sa uttalelsen hadde blitt gitt under en skoledebatt, men at han ikke der og da satt med en oversikt over hvilke debatter det var snakk om, noe AUF lederen tok til inntekt for at uttalelsen aldri var blitt ytret.

Ettersom VGtv ikke ser ut til å ha resurser nok til å etterprøve hvorvidt AUF lederen eller Jan-Ove Fromreide snakker sant så har Rapport-X påtatt seg oppgaven, og under får du svaret.

Bare etter ett par kjappe søk fant vi en artikkel i avisen Eidsvoll Ullensaker blad (eub.no) der tre ungdomspolitikere som var tilstede under skoledebatten ved NES videregående skole hevdet å ha hørt AUF leder Mani Hussaini komme med uttalelsene han nå på VGtv mener aldri å ha uttalt.

eub_hussaini_løgn
Skjermbump: eub.no

Du kan se hele diskusjonen på VGtv her…

Kilde: VGtv, eub.no