Sosialdemokratene har innrømmet det: «Det multikulturelle samfunnet har feilet»

Skrevet av Lederen for: Det Konservative Parti

De siste uttalelsene fra lederen i det danske sosialdemokratiske partiet kan ikke tolkes som annet en en innrømmelse av at det såkalte «multikulturelle» eksperimentet har feilet, og at man nå ønsker å forsøke å reversere noe av skadene ved å innføre en strengere asyl- og innvandringspolitikk i Danmark.

Ser man videre til Sverige så er det ikke vanskelig å se at situasjonen der har tatt helt av, og at Svenske myndigheter mange steder i landet nå har mistet fullstendig kontroll som en direkte følge av den ukontrollerte masseinnvandringen til landet som sosialdemokratene har stått i spissen for.

Også i Sverige kan man med enkelhet om man er litt ærlig med seg selv se at det såkalte «multikulturelle» eksperimentet har feilet, og enhver som sier noe annet må man nesten kalle «blind og dum» da svenske myndigheter nå snakker om å kanskje måtte sende det Svenske forsvaret inn i enkelte drabantbyer for å rydde opp i alt rotet.

Her hjemme i Norge har man imidlertid ikke enda mistet kontrollen i like stor grad som i våre nordiske naboland, og det mye takket være Fremskrittspartiets harde arbeid for å bekjempe sosialdemokratene i det norske arbeiderpartiets forsøk på også i Norge å bedrive det «multikulturelle» eksperimentet til det ytterste.

Fremskrittspartiet har heldigvis vært en stor bremsekloss i flere år, og takket være tidligere partileder Carl I. Hagen som har måttet tåle alt fra beskyldninger om å være rasist til at han skal være nazist så har Norge i dag en mulighet til å få ryddet opp i problemene uten unødvendig høyre kostnader for lande og folk.

Spørsmålet man nå som sosialdemokratene har innrømmet at det sosiale eksperimentet med «multikultur» har feilet blir om de politikerne som har vært de mest ivrige tilhengerne av dette eksperimentet nå vil ta ansvar for sine politiske avgjørelser som har ført Norge og Norden inn i slike store vanskeligheter?

Ett annet spørsmål som presser seg frem blir også om «DEN NORSKE VELGEREN» vil stille disse politiske «amøbene» til ansvar for den politikken de har ført som det nå kommer til å koste landet milliarder av skattekroner å rette opp i?

Det er kanskje på tide at man nå begynner å stille våre politikere til ansvar for den politikken de har ført, og at man stiller seg spørsmål om det burde være slik at politikerne alene burde kunne iverksette politiske tiltak som vil kunne endre befolkningssammensetningen i landet, og med det grunnlaget for vårt norske demokrati.
I Grunnloven heter det at Norge skal være et land for NORDMENN, ikke at det skal være et land for pakistanere, afghanere, somaliere, eritreere osv. og det var en grunn til at man ønsket å løsrive seg fra Danmark og Sverige.

Grunnen var at man ønsket et eget land der den etnisk norske befolkningen, kulturen og språk kunne vokse og trives, og der det var den etnisk norske befolkningen som selv bestemte over sine liv.

Sosialdemokratene har nå løyet for det norske folk i snart 60 år, og har fylt opp landet vårt med fremmede mennesker og kulturer til det nesten ikke lengre er å gjenkjenne, og man har samtidig med dette stilt den norske mannen bakerst i rekken når det kommer til det å kunne benytte seg av sine demokratiske rettigheter, få jobb eller simpelthen kunne benytte det norske språk som han vil.

Vårt språk skal tilpasset de «multikulturelle», våre arbeidsplasser, skoler og universitet må tilrettelegges slik at de «multikulturelle» slipper å føle seg utenfor, og norsk religion, språk og tradisjon må vike for de «multikulturelles» følelser.

Hvor er det blitt av den Norske stoltheten?????????
Ikke bare har sosialdemokratene greid å innføre en ødeleggende asyl- og innvandringspolitikk som de selv nå i stadig større grad må ut og innrømme har feilet. Nei de har også innført sosiale lover og regler som er med på å bryte ned tradisjonelle norske verdier, og de har innført identitetspolitikk som har ført til at den norske mannen er blitt fremmedgjort i eget land.

Spørsmålet fremover blir nå om ikke Norges etniske befolkning kanskje burde stille seg spørsmålet «Er vi virkelig tjent med å lytte til sosialistenes løgner eller burde vi kanskje se etter en ny politikk som ønsker å bygge opp og ta vare på det NORSKE!»

Kilde: Det Konservative Parti