Hvor ble det av Nelson Mandelas «regnbue nasjon»?

MENINGER – Da Nelson Mandela ble valgt til president i 1994 skulle Sør-Afrika omgjøres til det man kalte en «regnbue nasjon» der alle raser skulle leve sammen i fred og fordragelighet under Nelson Mandelas kommunistiske ledelse.

Dette ble det selvfølgelig ikke noe av, og den kommunistiske drømmen forble nettopp hva det alltid har vært, nemlig en drøm som de siste årene bare ser ut til å ha blitt skjøvet lengre og lengre ut i skyggeland.

Mantra for ANC under Nelson Mandela var forsoning og samarbeid mellom hvite og svarte, men nå har tonene fra den svarte befolkningen i landet endret seg og svarte politikere snakker i dag om at det VIL komme til en krig mellom hvite og svarte i landet.

Man kan allerede se hvordan hvite farmere i landet blir slaktet av svarte med statens velsignelse i takt med at man er en av Afrikas «perler» bli omgjort til en dårlig styrt bananrepublikk der korrupsjon og kriminalitet er helt vanlig.

Den svarte regjeringen i landet jobber også med lovendringer som vil gi myndighetene muligheten til å frata hvite farmere dems gårder ettersom de mener at landet tilhører svarte, noe som historisk sett ikke stemmer.

Fakta er at før de hvite kom til Sør-Afrika var landet nesten ikke beboelig, og uten europeernes teknologi og arbeid for å irrigere jorden ville landet ikke vært så fruktbart som det er i da, og hverken svarte eller hvite ville ha kunnet levd der.

Allerede er det områder de svarte politikerne har omgjort til områder som KUN kan eies av svarte mennesker, og man kan jo spørre seg hvorfor ingen aviser i Norge eller i Europa skriver om den utrolige rasismen som nå utspiller seg i Sør-Afrika mot hvite afrikanere.

Under kan dere høre hva medlemmer av ANC sier om å frata hvite gårdbrukere jorden de i dag lever på og driver.