» Jeg sa til dem at disse ekteskapene skal bli avsluttet enten du liker det eller ikke», sa Kacindamoto til  Al Jazeera .