Kan det ha vært to gjerningspersoner ved Florida Skoleskytingen?

USA – Ifølge et øyenvitne til skytingen ved Marjory Stoneman Douglas High School kan det ha vært to gjerningspersoner da vitnet hevder å ha gått ved siden av den utpekte gjerningsmannen Nikolas de Jesus Cruz.

Øyevitnet Alexa Miednik forteller i et tv intervju med den lokale tv stasjonen KHOU11 hvordan hun gikk sammen med den antatte gjerningspersonen da de hørte skudd fra andre siden av bygningen, og at dette får henne til å mene at det må ha vært to gjerningspersoner og ikke kun en.

Kilde: Twitter, Youtube