Hvorfor mener Knut Nærum det er greit med rasisme mot hvite «pløsete» menn?

MENINGER – I et innlegg i Dagbladets nettavis i dag Søndag 11. Mars skriver komikeren og kommunisten Knut Nærum et innlegg hvor han forsøker å argumentere på humoristisk vis for hvorfor det bør være greit med rasisme og annen diskriminering ovenfor hvite «pløsete» menn.

I sitt innlegg starter han med å skrive hvordan det å benytte ordet «pløsete» i sammenheng med kvinne, svart mann eller en annen etnisk minoritet ville være skammelig, og at hvite menn stilletidende bør ta imot skittkasting ettersom de angivelig er skyldige i all verdens styggedom.

Blant styggdomene vi «hvite menn» ALLENE skal være skyldige i er undertrykkingen av kvinner, all verdens slaveri, undertrykkelse av mennesker med alternative seksuelle legninger, kjønnslemlestelse osv.

Problemet til Knut Nærum er at de aller fleste av styggdomene han lister opp og bedreider oss hvite menn for er at hans informasjon er historisk ukorrekt, og han burde se etter helt andre gjerningsmenn en oss hvite om han så absolutt ønsker å utplassere skyld for all verdens historiske styggdomer.

La oss begynne med slaveriet
Slaveriet var ikke en praksis hvite menn kom opp med, men den var mer eller mindre en importert praksis fra den Arabiske verdenen hvor slaveri var utbredt helt frem til midten på 1900 tallet, og hvor man nå etter den såkalte «arabiske våren» atter har sett en oppblomstring av slaveriet.

Videre ser det ut som om Knut Nærum ikke kan ha fulgt med i historie timene…. Nei vent nå litt.. han har nok fulgt med, men man lærer jo ikke den hele og fulle sannheten på de politisk korrekte indoktrineringsleirene kalt skoler for om man hadde det ville Knut Nærum ha vist at det var den HVITE MANNEN som reiste verden rundt og kriget og døde for å få stoppet slaveriet verden rundt.

Så til dette med kvinner
Også her ser det ut som om Knut Nærum har vært en mønster elev i de norske indoktrineringsleirene hvor man lærer å ikke tenke selv, men i stedet lærer å repetere det man blir fortalt fremfor å søke visdom og fakta.

Hadde Knut Nærum faktisk vært interessert av fakta og kunnskap ville han ha vist at det var nettopp de vestlige nasjonene dominert av hvite «pløsete» menn som stemte for å gi sine kvinner stemmerett, og retten til eierskap til egen kropp, mens menn tilhørende andre etniske grupper med en noe mørkere pigmentering søkte å holde sine kvinner nede ved hjelp av vold, kjønnslemlestelser og drap.

At han i sin iver etter å vise sin politiske korrekthet ikke med et ord nevner disse historiske fakta vitner om hva slags mønsterelev han må ha vært som liten i den norske skolen, og hvordan han i voksen alder fremfor å søke kunnskap har holdt fast med den innlærte propagandaen han ble servert som liten.

Man må nemlig ikke være et geni for å se at kvinner i vesten uavhengig av farge, etnisitet osv er de frieste og mest privilegerte kvinnene verden noen sinne har sett, og at de ved lov nå har blitt så likestilt den hvite «pløsete» mannen som det overhodet er mulig å bli, og skulle noen mene noe annet så vil jeg utfordre vedkommende til å påpeke et eneste felt der kvinner i Norge ikke har de samme eller bedre rettigheter en hvite etnisk norske menn.

Til slutt sier Knut Nærum at den hvite mannen må tåle å bli diskriminert, latterliggjort, misbrukt og trakassert i alt fra reklamer til komedieserier på TV da det i henhold til Knut Nærum er ALLE vi hvite menn som sitter med makta i samfunnet!

Problemet til Knut Nærum er det at han nok mer snakker om seg selv en hva han gjør alle oss vanlige arbeidsomme slitere som må jobbe lange dager på fabrikker, i butikker, i tuneller og på fjord og fjell for å holde de økonomiske hjulene i gang i landet slik at kaffe latte drikkende «pløsete» komikere, politikkere og andre kjendiser skal kunne slå seg på brystet og proklamere sin enorme humanitet ved at de ønsker å åpne landets grenser for en uendelig strøm av billig arbeidskraft som kun vil gjøre de rikere rikere, mens den vanlige mannen i gata blør!

For Knut Nærum er virkeligheten relativ og han unner ikke den arbeidsomme hvite mannen som han hvert å stemmer for at staten skal rane litt mer fra for at Knut Nærum og hans ideologiske venner på venstresiden skal kunne huse tusenvis av ofte voldelige og kriminelle immigranter i landet.

Nei jeg tror det er på tide den hvite mannen setter foten ned og reiser seg i protest mot det feminine hylekoret og kultureliten som Knut Nærum er en del av slik at Norge nok en gang kan gjenreises til å bli en fri nasjon for den norske mann og kvinne!

Author: ekstremisten1

Engasjert samfunnsdebattant, og fritenker. Programvert for RX Radio, og RX Podcast