Erna Solberg svikter velgerne som har ført henne til makten!

MENINGER – Da Erna Solberg (H) som nå er Norges statsminister under den nåværende konflikten mellom AP og Sylvi Listhaug valgte å IKKE gi sin fulle støtte til sin egen statsråd i det som burde vært en politisk diskusjon rundt nasjonal sikkerhet svikter hun alle de velgerne som har stemt på regjeringspartiet Frp.

At statsministeren går ut og unnskylder ett politisk innlegg hvor justisministeren forsøker å få et klart svar fra arbeiderpartiet på hvorvidt de støtter regjeringens ønske om å frata terrorister statsborgerskapet for å forhindre terror på norsk jord fordi hun ønsker å ta hensyn til sine politiske motstanderes FØLELSER vitner det om en politisk tilbakestående avgjørelse som ikke kan tolkes som annet en at hun ikke tror på egen politikk.

Statsminister Erna Solberg burde ha gitt sin fulle støtte til sin justisminister, og burde stoppet arbeiderpartiets forsøk på å trekke inn de tragiske hendelsene som fant sted den 22 juli 2011, og som ikke bare var en tragedie for arbeiderpartiet, men også for de aller fleste norske borgere, og hun burde gjort det klart at arbeiderpartiets forsøk på å skjule sin manglende vilje til å bekjempe islamsk terrorisme bak en nasjonal tragedie ikke vil tolereres.

I stedet valgte Erna Solberg å svikte sin egen statsråd for å ta hensyn til sine politiske motstanderes «sårede følelser», og hun gikk ut og undergravet sin egen statsråd og regjerings politikk for å selv fremstå som mest mulig politisk korrekt.

Erna Solberg har vist det norske folk en gang for alle at hun setter egen personlig popularitet og vinning fremfor regjeringens politikk og det Norske folks sikkerhet, og det er på tide alle de som har gitt Høyre sin støtte under det forrige valget nå revurderer sin støtte til partiet, og enten krever Ernas avgang eller avgir sin stemme til Frp og Sylvi Listhaug slik at vi kan få en regjering ledet av politikere som tør stå inne for den politikken de har lovet sine velgere å kjempe for.

Det skal også påpekes at alt for få av Frp’s egne politikere har gått offentlig ut og gitt sin støtte til Sylvi Listhaug noe som også burde bli sterkt kritisert.

Hva mener du om Ernas manglende støtte til Sylvi Listhaug i denne saken? Si din mening i kommentarfeltet under.