Hva godt kom det ut av Listhaugs unnskyldninger?

Atter en gang viser den politiske høyresiden i Norge hvor svak den er, og hvor lite den står fast ved sine prinsipper når Sylvi Listhaug i dag kom med sin unnskyldes for å ha kommet med helt legitim kritikk av Aps politiske ståsted i forhold til terrorisme.

Og hva godt kom det ut av unnskyldningen?

Svaret er INGEN VERDENS TING annet en at AP nå kan slå seg på brystet vel vitende om at de kan skjule sitt svake politiske ståsted i møte med islamsk terror bak ofrene etter 22. juli vel vitende at høyresiden til slutt vil knekke.

Hvorfor spør ikke Frp og Sylvi Listhaug hvorfor AP og den politisk korrekte pressen nekter å kalle islamister som drar ned og kriger for en terror organisasjon for terrorister, og hvorfor de ikke anser det som et problem å skulle gi potensielle terrorister ekstra tid å begå sine terror handlinger, mens domstolene vurderer hvorvidt personen skal kunne fratas statsborgerskapet eller ikke?

Arbeiderpartiet har effektivt denne gangen benyttet 22 juli for å slippe unna en vanskelig politisk sak der de vet at de ikke har et flertall i folket med seg, men hvor de grunnet interne stridigheter og underkastelse for islam har valgt å gå imot regjeringens forslag.

Sylvi Listhaug skulle ALDRI kommet med noen unnskyldning og hun burde vist at en unnskyldning ikke ville føre til annet en at venstresiden ville få et sterkere initiativ til å angripe henne hardere da de nå ville kunne vise til hennes unnskyldning som ett argumentasjon mot henne.

Når skal høyresiden i Norge LÆRE??