Salangen skole avslutter påsketradisjon for å ikke «ekskludere» fremmedkulturelle.

Salangen skole har fra og med i år avsluttet det tradisjonelle påskespillet i Salangen kirke – dette for å ikke «ekskludere» elever med fremmedkulturell bakgrunn. Rektor ved skolen ønsker å finne fram til et mer «inkluderende» opplegg i fremtiden, et opplegg som ikke støter elever som ikke har et inkluderende forhold til den kristne tro. 

Det tradisjonelle påskespillet som har pågått i en årrekke må nå ofres på multikulturens krevende alter. Tradisjons tro har de yngste elevene og flere ansatte ved skolen fremført påskespillet for familie, venner og kjente. Dette er det altså ifølge Salangen-Nyheter slutt på. Rektor ved skolen, Lars-Georg Nordhus begrunner avgjørelsen slik:  Salangen skole er en inkluderende skole, som betyr vi skal gjøre så godt vi kan med å unngå «ekskludering» av noe slag. Påskespillet er basert på kristen tro, og vi kan ikke forkynne kristen religion, eller «ekskludere» elever og foreldre med annen trosretning.

Rektoren mener likevel at påskespillet har vært en populær suksess, og at de vil finne et annet oppsett som «inkluderer» alle elevene de har ved Salangen skole.

Sogneprest ved Salangen kirke er ikke begeistret for beslutningen. – Det er synd påskespillet ikke kan fortsette som før, men det er skolen som bestemmer det, sier sogneprest Grete Glemmestad.

Spørsmålet mange stiller seg er; hvordan kan man forvente at nordmenn skal inkludere fremmede kulturer og skikker inn i sin hverdag, når det tyder på at mange fremmedkulturelle opplever det som krenkende, støtende og ekskluderende å inkludere norske skikker inn i deres hverdag?

Har du meninger om saken, benytt vårt kommentarfelt.

Author: Ronny Rønning

Tradi-journalist for Alternativ Media

7 thoughts on “Salangen skole avslutter påsketradisjon for å ikke «ekskludere» fremmedkulturelle.

 1. Denne rektoren bør få sparken, -og hvis det virkelig oppleves som «krenkende, støtende og ekskluderende å inkludere norske skikker inn i deres hverdag» så bør disse tvert søke seg ut av landet over til et land hvor de føler seg hjemme?
  Rektoren ved Salangen skole har ikke fått med seg at vi bor og lever i Norge, som er beskrevet i vår grunnlov at våre verdier bunner i den kristne kulturarv?
  Våre myndigheter (da også våre skoler) har som PLIKT å videreføre denne, og kan ikke kjøre sitt eget løp for å tilfredsstille en bitteliten minoritet!
  Rektor skulle prøvd dette i et muslimsk land?
  Det er kun Ola Dunk og molbolandet som kan finne på å utradere egen opprinnelse og kultur!

  Først tilrettelegges for ikke å integrere seg, -for i neste å rope opp om integreringstiltak?

  SKAM!

 2. Sitat fra sak over «Salangen skole er en inkluderende skole, som betyr vi skal gjøre så godt vi kan med å unngå «ekskludering» av noe slag. Påskespillet er basert på kristen tro, og vi kan ikke forkynne kristen religion, eller «ekskludere» elever og foreldre med annen trosretning». Hvem er d som ekskluderer elever med kristen tro her?

 3. Et norsk påskespill handler i all enkelthet om en historie fra bibelen, gjerne sentrert rundt Jesu død på korset. Dette er et faktum også for muslimer og andre troende, og kan godt dekke deres interessefelt i påskehøytiden. Jesus er jo en av de store profeten i Koranen. Muslimene har da også Abraham som stamfar, slik som jødene. Vi som er kritthvite nordmenn, stammer fra Noa`s sønn Jafet, og har aller minst tilhørighet i denne bibelkulturen. Selv østens folkeslag og indianerne har mer kulturell nærehet til påskespillet enn oss. De er alle semiter, etter Noa`s sønn Sem, hvor også jødene er rotfestet.
  Det er nok en helt annen agenda for ikke å gjennomføre påskespillet enn hva som nevnes her.

 4. Rektor ved Salangen skole bør utvide sitt ordforråd og sitt intellektuelle begrepsapparat med Ordet: toleranse som betyr å ha evne til å tåle / tillate og å ha overbærenhet overfor andres oppfatninger, kultur, skikk og bruk,
  d.v.s. både vår egen og andres kultur og praksis.
  Dessuten bør han begripe at Ordet: integrasjon betyr å innlemme / innpasse i ett hele. I Norge er altså det hele:
  den norske kultur, tradisjon, skikk og bruk, samt religion. Vi befinner oss i Norge og ikke i et fremmed land !

  De som kommer til Norge har å innpasse/ tilpasse seg den norske kultur, tradisjon, skikk og bruk liksom det vi norske må gjøre i fremmede land og kulturer ! Dette er integrasjon av fremmede folkeslag / nasjonaliteter.
  Man går ikke på akkord med:»Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem» osv.!
  Rektorens tankegang er invers, «upside-down og ikke nasjonalt bevisst. Det er en skam og en sabotasje.
  Med hilsen, Ernst E. Sars Jørner.

 5. Er rektor Lars-Georg Nordhus medlem av Human-Etisk Forbund ? Det virker som om rektoren benytter seg av de fremmedkulturelle som påskudd for å få kristne tradisjoner ut av det offentlige rom, slik som human-etikerne vil. Når de fremmedkulturelle er kommet hit, har man fått den unnskyldningen man trenger for å bli kvitt julefeiring, påskespill og annet med kristen tilknytning.

 6. Kanskje en ide å se hvem som faktisk presser på å få kristne tradisjoner ut av skolen. Nei, det er ikke Muslimer og flykninger. Humanetisk forbun er vel de værste på det felte…

Comments are closed.