Salangen skole avslutter påsketradisjon for å ikke «ekskludere» fremmedkulturelle.

Salangen skole har fra og med i år avsluttet det tradisjonelle påskespillet i Salangen kirke – dette for å ikke «ekskludere» elever med fremmedkulturell bakgrunn. Rektor ved skolen ønsker å finne fram til et mer «inkluderende» opplegg i fremtiden, et opplegg som ikke støter elever som ikke har et inkluderende forhold til den kristne tro. 

Det tradisjonelle påskespillet som har pågått i en årrekke må nå ofres på multikulturens krevende alter. Tradisjons tro har de yngste elevene og flere ansatte ved skolen fremført påskespillet for familie, venner og kjente. Dette er det altså ifølge Salangen-Nyheter slutt på. Rektor ved skolen, Lars-Georg Nordhus begrunner avgjørelsen slik:  Salangen skole er en inkluderende skole, som betyr vi skal gjøre så godt vi kan med å unngå «ekskludering» av noe slag. Påskespillet er basert på kristen tro, og vi kan ikke forkynne kristen religion, eller «ekskludere» elever og foreldre med annen trosretning.

Rektoren mener likevel at påskespillet har vært en populær suksess, og at de vil finne et annet oppsett som «inkluderer» alle elevene de har ved Salangen skole.

Sogneprest ved Salangen kirke er ikke begeistret for beslutningen. – Det er synd påskespillet ikke kan fortsette som før, men det er skolen som bestemmer det, sier sogneprest Grete Glemmestad.

Spørsmålet mange stiller seg er; hvordan kan man forvente at nordmenn skal inkludere fremmede kulturer og skikker inn i sin hverdag, når det tyder på at mange fremmedkulturelle opplever det som krenkende, støtende og ekskluderende å inkludere norske skikker inn i deres hverdag?

Har du meninger om saken, benytt vårt kommentarfelt.