Kommentar: Gatemaleriet er en rasistisk hatytring.

Bergenserne kunne i dag våkne til et gatemaleri av Sylvi Listhaug som ble malt av en gatekunstener i løpet av natten. Maleriet fremstilte Listhaug som korsfestet og torturert.  Det var satt opp i krysset mellom Hans Holmboes gate og Fosswinckels gate i Bergen sentrum.

Foruten at dette angrepet mot en anstendig og kristen trebarnsmor er grovt ærekrenkende, hvor blant annet «min kamp», med klare hentydninger til Hitlers «mein kampf» er malt på Sylvis mage, sorterer denne hatefulle ytringen klart under rasismeparagrafen, og da hjemlet i momentet «ringakt for trosbekjennelse».

§ 185. Hatefulle ytringer Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, b) religion eller livssyn, c) homofile orientering, eller d) nedsatte funksjonsevne.

Med Sylvi Listhaugs åpenbare kristne livssyn, omfattes denne type ytring klart av paragrafens tekst om «ringeakt ovenfor noen på grunn av deres b) religion eller livssyn. Og slik paragrafen sier, altså at dette er offentlig satt fram, vil dette kunne straffes med fengsel inntil 3 år. Spørsmålet er bare om Sylvi Listhaug eller noen andre anmelder dette, for om saken når en rettsinstans, bør saken være uomtvistelig.

Listhaugs fiender har hatt som et stort moment å kritisere henne mest for hennes «retorikk». Men er det denne type retorikk de ønsker? En meningsmotstander fremstilt som torturert og korsfestet, men klinkende klare hentydninger mot hennes religiøse livssyn, samt paralleller med Hitler?

I utgangspunktet har gatekunstneren et ærlig standpunkt hvor han forklarer at han ifølge VG mener det burde vært bedre vi hadde diskutert årsakene til «tvungen migrasjon» fremfor å umenneskeliggjøre migrantene for å lette vår egen samvittighet. På akkurat det punket oppfordrer Rapport-X leserne til å oppsøke alternative medier for å danne et bilde av hviler krefter det er som står bak både krig og kaos i de aktuelle land, organisering av migrasjonsbølger og nedbrytning av europeiske grenser. Men det i seg selv frifinner ikke gatekunstnerens brudd på paragraf 185.

Politiet ser tydeligvis lett på dette og sier at Det blir behandlet som helt vanlig tagging
Vi jobber nå med å undersøke med dem som eier bygget om dette er gjort med deres samtykke eller om det kan regnes som tilgrising, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Tatjana Knappen til VG. 

Så da spørs det om denne rasistiske hatytringen går utenom lovens paragrafer, siden den tjener «de godes» sak?

Author: Ronny Rønning

Tradi-journalist for Alternativ Media