«HENFLYTENDE KJØNN»: Grenseoverskridende eller samfunnsnedbrytende?

Haugar Vestfold Kunstmuseum i Tønsberg holder for tiden, 27. januar – 6. mai 2018, en kunstutstilling ved navn «Hen – flytende kjønn» som problematiserer den normale og tradisjonelle todeling av kjønnene.

Det er altså ikke bare landegrenser som de norske myndighetene ønsker å viske ut, men nå også kjønnsgrenser. I introduksjonen til den i all hovedsak statsfinansierte kunstutstillingen heter det at «kjønn og identitet er konvensjonsbetinget og kan relateres til sosiale og politiske endringsprosesser».

Vestfold Kunstmuseum ser seg som en slags fødselshjelper for «kjønnsoverskridende praksiser», og et sted hvor «grenseoppgangene utvides i en form for humanisme som både ivaretar ytringsfriheten og åpner opp et rom for et mangfoldig, flytende og performativt kjønn».

Vestfold Kunstmuseum hevder videre at utstillingen bidrar til språkutvikling: «Begrepet HEN – det tredje pronomen – viser til en overbygning, en frigjørende strategi som griper inn i den pågående diskusjonen i den norske offentligheten der ulike organisasjoner kjemper for å få det tredje pronomen innført i den nye ordboken for 2017, slik som svenskene gjorde i 2015».

Utstilleren ønsker å utfordre «det biologiske versus en kulturbetinget oppfatning av kjønn». Videre hevdes det at «tokjønnsmodellen […] opprettholder undertrykkende mekanismer der menneskets identitet blir tvunget inn i rigide og livshemmende strukturer».

Mon tro i hvilken grad den gjennomsnittlige norske skattebetaler, som finansierer 93 % av vestfoldmuseets drift, er enig i museets syn på Ola og Kari Nordmann som undertrykkende mekanismer i kjønnsidentitetsspørsmål?

 

Kilde: Haugar Vestfold Kunstmuseum