Det svenske demokratiet er under angrep

SVERIGE – I vårt naboland Sverige er valgkampen for enkelte partier i full gang, og det kan dessverre se ut som om demokratiet i vårt naboland ikke står så sterkt som det mange kanskje hadde trodd.

I henhold til de demokratiske spillereglene er det politiets oppgave å se til at ALLE lovlige politiske partier har en lik rett til å bedrive en fredelig valgkamp, men i henhold til stadig flere videobevis ser det ikke ut til at dette er tilfelle i Sverige.

https://twitter.com/Naste1_Mot/status/982576825984569344

Det lille nasjonalsosialistiske partiet Den Nordiske Motstandsbevegelsen blir ifølge flere videobeviser sterkt motarbeidet av den svenske stat som benytter påtalemakten til å forhindre partiets aktivister fra å spre partiets politiske budskap.

Man kan være enig eller uenig i partiets politikk, men er man for et demokratisk samfunn kan man ikke samtidig være for en sensur av enkelte politiske ytringer man ikke er enige i, og man kan ikke benytte påtalemakten for å forhindre ett partis deltagelse i den politiske prosessen.

Det er underlig å se hvordan Svensk politi nå nærmest opptrer som «brunskjorter» for den Svenske politiske eliten for å forhindre reelle politiske motstandere fra å delta i den politiske prosessen.

Kilden: Nordfront.se

Author: Jan Ivar Hansen

Webadministrator