‘Dyrets Merke’ på frammarsj når stadig flere lar seg mikrochippe

Det er ikke større enn et riskorn og plasseres under huden mellom tommel og pekefinger. På bare knapt et år har antallet svensker som går rundt med mikrochip i hånden tredoblet seg. Bildet over er et røntgenfotografi av en mikrochip implantert i en katt. 

Teknikken gjør at informasjon kan overføres mellom ulike enheter, omtrent som et adgangskort, men altså plassert inne i hånden. Tanken er visstnok at det skal gjøre hverdagen din enklere og at du skal få en «egen digital stemme».

Mikrochiphånd
Mikrochip sammenlignet med riskorn

– Teknikken er fortsatt fersk men interessen har økt dramatisk, sier Jowan Österlund på Biohax International, et selskap som implanterer mikrochip på mennesker.

 

Dramatisk økning

Österlund hjelper også firmaer å finne digitale løsninger for å kunne tilby det til personer med chip i hånden.

– Tanken er at teknologien skal erstatte nøkler, betalingskort, eller for å anvendes til helseformål, men fortsatt henger ikke samfunnet med teknologiutviklingen, forteller Österlund.

Tross det har rundt 3500 chips blitt installert i hender av firmaet i Sverige. På bare knapt et år har nesten 70 % av alle chips blitt installert. For 18 måneder siden gjaldt det bare rundt 1000 personer.

– Jeg vil si at det slo til i fjor. Det er virkelig spennende tider for bio-apper, forteller Österlund.

Fortsatt ikke noe for alle

Österlund tror imidlertid at det fortsatt tar noen år før teknologien er såpass anvendelig at folk vil overveie å få seg en chip. Fortsatt fins det en viss skeptisisme til å implantere noe i kroppen, forteller han.

– Jeg skulle vel gi det enda fem år før det er såpass vanlig at de fleste har en chip eller ønsker å sette inn en.

Dyrets merke?

Johannes Åpenbaring, kapittel 13, vers 16-17, sier:

– Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træller, et merke i deres høire hånd eller på deres panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn.

Siden mikrochipping startet med dyr, og i senere år har blitt helt vanlig på kjæledyr og buskap, så er det også i bokstavelig forstand et dyrs merke.

Eller skal man si kvegets – goyims – merke?

 

Kilde: SVT