Havets Venner ønsker å sette fokus på forurensningen av verdenshavene

71 prosent av verden er dekket av vann og hele 99% av alt liv eksisterer i havene, men det ser dessverre ut til at veldig få bryr seg om det faktumet.

Vi mennesker er nå i ferd med å drepe alt liv i havet gjennom den enorme forurensningen av verdenshavene som vi bedriver gjennom å dumpe alt fra kjemikalier til vanlig søppel rett ut i det som er jordens største matfat.

På grunn av all søppelen vi mennesker kaster i havene er nå havets surhetsnivå (ph verdi) i ferd med å bli så høy at linjen for hvor livet i havet kan eksistere er i ferd med å senkes slik at stadig flere mikrober, plankton og alger som er grunnlaget for alt liv i havet nå er i ferd med å dø ut.

forurensning_hav

Dette er et veldig alvorlig problem for menneskeheten ettersom store deler av menneskeheten livnærer seg av havet, og vi vet fra tidligere tider at livet på jorden to ganger tidligere har vært på grensen av å utryddes, og en av disse gangene var da surheten i havet var for høy for å opprettholde livet der.

Nå har en ny miljøvernsorganisasjon kommet på banen og den har ifølge grunnleggeren kun EN oppgave og det er bekjempelsen av forurensningen av verdenshavene, og det å sette fokus på hvordan menneskeheten nå i stadig større grad forurenser verdenshavene.

Du kan besøke organisasjonen på dems Facebook side «Havets Venner».