London blir Londonistan: Legger ned 500 kirker og åpner 423 moskéer

Den krypende islamiseringen av London er snart komplett, med hundrevis av offisielle sharia-domstoler som opererer i hovedstaden, og moskéer som åpner der verdenskjente kirker har stått i hundrevis av år.

«London er mer islamsk enn mange muslimske land til sammen«, i følge Maulana Syed Raza Rizvi, en av de islamske predikantene som nå styrer ‘Londonistan’, som journalisten Melanie Phillips har kalt den engelske hovedstaden.

Nobelprisvinner i litteratur Wole Soyinka var mindre generøs. Han kalte UK for et «kloakksump for islamister». Såpass kan han vel si siden han er neger.

«Terrorister kan ikke fordra Londons multikulturalisme«, sa London’s ordfører Sadiq Khan etter et dødelig terrorangrep ved Westminster i fjor. Det motsatte er tilfelle: Britiske multikulturelle gir næring for islamsk fundamentalisme.

Londonistan med sine 423 nye moskéer bygges oppå de sørgelige ruinene av engelsk kristendom. Mange ikoniske kristne kirker i London har blitt omgjort til moskéer.

Gatestone-instituttet rapporterer: Hyatt felleskirke ble kjøpt av en egyptisk organisasjon for å blir omgjort til en moské. St. Peter’s Kirke er nå Madina Moské. Brick Lane moskéen ble bygget oppå en tidligere metodistkirke. Ikke bare bygninger omgjøres, men også mennesker omvendes. Antallet konverterte til islam har fordoblet seg, og ofte omfavner disse radikal islam, slik som Khalid Masood, terroristen fra Westminster.

Daily Mail publiserte fotografier av en kirke og en moské få meter fra hverandre i hjertet av London. Ved San Giorgio kirken, bygget for å romme 1200 besøkende, samlet det seg kun 12 mennesker til messe. I Santa Maria kirken var det 20 personer.

Den nærliggende Brune Street moskéen hadde et annet problem: folketrengsel. Dets lille rom har kun plass til 100. På fredag må de troende benytte gatene for å få plass til å be. Med nåværende trend er kristendom i ferd med å bli avlegs, mens islam vil være framtidens religion.

I Birmingham, den neststørste byen i Storbritannia, hvor mange jihadister bor og planlegger sine angrep, dominerer en islamsk minaret himmelhvelvingen. Det søkes for tiden om å tillate britiske moskéer å kringkaste bønnerop over høyttalere tre ganger om dagen.

Innen 2020 anslås det at antallet muslimer som deltar på bønnemøter vil komme opp i minst 683,000, mens antallet kristne som deltar på den ukentlige messen vil synke til 679,000. «Den nye kulturlandskapet i engelske byer er et faktum; det homogene kristne landskapet med sin statsreligion er på retrett», sa Ceri Peachof ved Oxford universitet. Mens nesten halvparten av britiske muslimer er under 25 år, er en fjerdedel av kristne over 65. «Om enda 20 år vil det være flere aktive muslimer enn det vil være kirkegjengere,», sa Keith Porteous Wood, direktør ved National Secular Society.

Siden 2001 har 500 London-kirker av forskjellige slag blitt omgjort til private hjem. I samme periode har britiske moskéer økt voldsomt. Mellom 2012 og 2014, sank antallet som identifiserte seg som anglikanere fra 21 % til 17 %, en reduksjon på 1.7 millioner mennesker, mens antallet muslimer hadde økt med nesten en million, i følge en studie foretatt av det velrenommerte NatCen Social Research Institute. Kirkegjengere reduseres i et tempo som gjør at de i løpet av en generasjon vil utgjøre et tall tre ganger mindre enn tallet for antall muslimer som går regelmessig til fredagsbønn i moskéen.

Demografisk har Storbritannia antatt et økende islamsk ansikt, på steder som Birmingham, Bradford, Derby, Dewsbury, Leeds, Leicester, Liverpool, Luton, Manchester, Sheffield, Waltham Forest og Tower Hamlets. I 2015 viste en analyse at Mohammed – med dens variasjoner – var blitt det vanligste navnet på nye borgere i England.

Svært viktige engelske byer har nå store muslimske populasjoner: Manchester (15.8%), Birmingham (21.8%) og Bradford (24.7%). I Birmingham der politiet nettopp avslørte en terroristcelle er det en større sannsynlighet for at et barn vil fødes inn i en muslimsk familie enn i en kristen. I Bradford og Leicester er halvparten av barna muslimer. Muslimer trenger ikke å bli majoritet i UK; de trenger bare gradvis å islamisere de viktigste byene. Denne forandringen skjer allerede. ‘Londonistan’ er ikke et muslimsk majoritetsmareritt; det er en kulturell, demografisk og religiøs hybrid der kristendom reduseres og islam avanseres.

I følge Innes Bowen i The Spectator følger kun 2 av de 1,700 moskéene i Storbritannia den moderne og moderate tolkningen av islam, sammenlignet med 56 % i USA. Wahabistene kontrollerer 6 % av moskéene i UK, mens det fundamentalistiske Deobandi kontrollerer opp til 45 %. I følge en oversikt fra Knowledge Center, føler en tredjedel av muslimer i UK seg «ikke som en del av den britiske kulturen».

SHARIA-DOMSTOLER I LONDON

London er også full av shariadomstoler. Det er offisielt 100. Oppkomsten av dette parallelle rettssystemet har blitt muliggjort takket være British Arbitration Act og bestemmelsen om Alternative Dispute Resolution. Disse nye domstolene baserer seg på avvisningen av menneskerettighetenes ukrenkelighet, samt frihets- og likhetsverdiene som er grunnlaget for vanlig engelsk lov.

Britisk elite fortsetter med å åpne dørene for innføring av sharia. En av Storbritannias ledende jurister, Sir James Munby, sa at kristendom ikke lenger har noen innflytelse på domstoler, og at disse derfor må være multikulturelle – hvilket betyr mer islamsk. Rowan Williams, tidligere erkebiskop av Canterbury, og høyesterettsjustitiarius Lord Phillips, foreslo også at britisk lov burde innarbeide elementer av sharialov. Det britiske etablissementet kapitulerer raskt for islamske fundamentalister ved å akseptere deres krav.

Også britiske universiteter promoterer islamsk lov. I de offisielle retningslinjene for universiteter åpnes det for at ortodokse religiøse grupper kan adskille menn og kvinner. Ved Queen Mary universitetet i London måtte kvinner bruke en separat inngang, og hadde ikke adgang til å stille spørsmål eller rette opp hånden – på samme vis som i Riyadh eller Teheran. Islamsk Samfunn ved London School of Economics holdt en galla der kvinner og menn var adskilt med en syv meters panelvegg.

Etter angrepet på det franske satiremagasinet Charlie Hebdo, anbefalte sjefen for MI6 Sir John Sawers selvsensur og «tilbakeholdenhet» med å diskutere islam. Den britiske ambassadøren i Saudi Arabia, Simon Collis, konverterte til islam og reiste på pilgrimsferd – hajj – til Mekka. Han kaller seg nå Haji Collis.

Hva blir det neste?

 

Kilde: YourNewsWire