Vestens krigshissere er på krigsstien igjen!

Den siste tiden har vi hørt stadig mer om hvor forferdelige russerne er, og hvordan Putin stadig utfordrer vesten, men er det noen som har tatt seg tid til å se hvordan situasjonen ser ut fra resten av verdens perspektiv?

Dersom vi ser historisk på det så var det USA og George W. Bush som trakk seg fra nedrustningsavtalen med Russland like før krigen i Irak, og på den måten åpnet opp for ett nytt atomvåpen kappløp mellom de to supermaktene.

Videre var det USA og NATO som brøt avtalen NATO hadde med Russland frem til Irak krigen som sa at NATO IKKE skulle utvide østover nærmere Russlands grenser. Man skulle med andre ord ha Øst-Europa som en buffersone mellom NATO og Russland.

Da George W. Bush kom til makten endret dette seg og Amerikanerne sammen med NATO begynte prosessen med å innmelde stadig flere Østblokkland inn i krigsalliansen for å kunne utplassere rakettbatterier for USAs rakettskjold under påskudd av at de ikke var ment å brukes mot Russland, men mot Iranske raketter.

Det var nettopp disse rakettbatteriene Russerne ikke ville ha på sin grense da russerne anså dem som en brikke som ville endre maktbalansen som frem til da hadde eksistert mellom de to supermaktene der ideen om gjensidig utryddelse ville holde begge nasjoner tilbake fra ett direkte angrep på den andre part.

Med USAs rakettskjold på plass ble Russland trengt opp i et hjørne og Putins Russland begynte utviklingen av nye raketter som ville gjøre USAs rakettskjold ubrukelig. Disse rakettene er i dag funksjonelle og balansen mellom de to nasjonene er atter gjenopprettet noe de såkalte «haukene» i USA ikke setter særlig stor pris på.

Denne balansen har gjort at Russland atter har blitt en sterk «brikke» på spillbrettet som truer vestens militære dominans, og da vesten med USA i spissen påbegynte sin «proxy» krig i Syria for å muliggjøre bygningen av en gassledning fra Saudi-Arabia og Israel til Europa valgte Putin å virkelig sette foten ned.

Olje og gassledningen fra Saudi-Arabia og Israel gjennom Syria og Tyrkia til Europa ville gjøre Europeerne mindre avhengige av Russisk olje og gass, noe som igjen ville true hele den russiske økonomien, og tanken var at ved å ødelegge Russlands økonomi ville Putins regime falle.

Putin som ikke er noen dum person forutså dette etter at vesten tidligere hadde avslørt sin plan ved å støtte opprøret i Ukraina som skulle være den første brikken som falt i dette spillet da mesteparten av den russiske oljen og gassen til Europa går via nettopp Ukraina.

Av denne grunn er det vi nå ser den enorme demoniseringen av Russland, og det er grunnlaget for både krigen i Ukraina og Syria som begge var land med en Russisk vennlig regjering. Ukraina har falt og det er nå kun Syria som står i veien for USA og vestens plan om å knekke Russlands energibaserte økonomi.

Dette er grunnlaget for den pågående krisen i Syria, og disse såkalte gassangrepene som alle vet er utført av såkalte «opprørsgrupper» og ikke av den Syriske regjeringen er ment å benyttes i den pågående propaganda krigen.