Mens globalistiske krefter i Norge og Europa kjemper for å få IS-terrorister «hjem» til Europa, later det til […]