Radio personligheten Art Bell er død

USA – Den amerikanske radiopersonligheten Art Bell døde fredag den 13. April i en alder av 72 år i sitt hjem i Pahrump, Nevada.

Art Bell var en kjent og kjær radiopersonlighet i USA, og var grunnleggeren av det kjente nattradio programmet Coast to Coast AM som tar opp ulike paranormale emner, og han har vært en trofast stemme i mange år for de amerikanerne som har jobbet nattskift noe de mange hilsenene fra hans lyttere understreker.

Dersom du ønsker å lese mer om Art Bell og hans historie kan du lese en artikkel om hans liv på Coast to Coast AMs’s websider.