Kina tar parti for Russland etter USAs rakettangrep på Syria

Det statskontrollerte kinesiske talsrøret Global Times tar på lederplass et kraftig oppgjør med USA og dets allierte etter deres rakettangrep på Syria på grunnlag av udokumenterte påstander om Assad-regimets bruk av kjemiske våpen mot egen befolkning. Med referanse til Irak-krigen i 2003 hevder kineserne at USA har tradisjoner på å starte kriger basert på falske påstander.

Kineserne hevder at Assad med sine framgangsrike regjeringsstyrker hadde ingen ting å vinne på et kjemisk gassangrep på egen befolkning:

Den syriske regjering har gjentatte ganger understreket at de har intet behov for å bruke kjemiske våpen for å erobre den opposisjonskontrollerte byen Duma, og at bruken av kjemiske våpen har vært et påskudd for vestlig innblanding. Hva er mest i tråd med grunnleggende logikk: 1) Den syriske regjerings argument eller 2) Trumps udokumenterte beskyldninger mot Assad-regimet? Svaret er ganske opplagt.

Videre minner kineserne om USAs tvilsomme Irak-historie fra 2003:

USA har tradisjon for å igangsette kriger på villedende grunnlag. Bush-regjeringen påstod at Saddam-regimet brukte kjemiske våpen før den USA-britiske koalisjonens tropper invaderte Irak i 2003. Imidlertid fant ikke koalisjonsstyrkene det de kalte masseutryddelsesvåpen etter de hadde fått detronisert Saddam-regimet. Både Washington og London innrømmet at deres etterretning hadde tatt feil.

Global Times skriver videre om hva som kan skje ved fortsatt amerikansk provokasjon:

Washingtons angrep på Syria hvor russiske tropper er stasjonert utgjør alvorlig forakt for Russlands militære slagkraft og politiske ære. Trump kjeftet på Moskva, en av verdens ledende atommakter, som på en uoppdragen elev med krav om at de måtte fragå sin «mørke sti». Foruroligende nok ser det ut som Washington har blitt vant med å mobbe Russland på en slik måte – et Russland som er kapabelt til å utføre et ødeleggende gjengjeldelsesangrep på Vesten. Russlands økonomi og strategiske handlingsrom trues av vestlig press og sanksjoner. At Vesten provoserer Russland på en slik måte er uansvarlig for verdensfreden.

 

Kilde: Global Times og Zerohedge

Author: Ole Gulbrandsen

Artikkelforfatter for Rapport-X