BBC benyttet MI5 for å hindre «politisk ukorrekte» fra å bli ansatt

Nye dokumenter avslører at BBS benyttet MI5 som er en av Storbritannias etterretningsorganisasjoner for å «hindre politisk ukorrekte» fra å bli ansatt i organisasjonen.

Ifølge en informasjon fra Paul Reynolds, en av de første journalistene som fikk tilgang til BBC-filene som avslører granskningen av potensielle søkere, tok BBC en avgjørelse om å innføre en politikk om å «holde hodet lavt og benekte alle spørsmål.» I fem tiår har BBC ikke bare unnlatt å innrømme, og i noen tilfeller løyet om at det fantes en utvelgelse av ansatte basert på politisk ståsted.

Kan det hende at tilsvarende politikk styrer ansettelsen av nytt personell i norske mediehus som for eksempel NRK som er en statlig drevet organisasjon, og som såldes burde vært politisk objektiv?

Ved å ta en rask gjennomgang av nyhetsartikler på NRK.no er det lett å tro at en slik ansettelsespolitikk har vært og fremdeles er aktiv i NRK.

Kilde: RT.COM