Antirasistisk Senter nekter konservative å delta på sine offentlige møter

Antirasistisk Senter er en statlig finansiert organisasjon som sier de jobber for ett åpent demokratisk samfunn, og for dette får de flere millioner skattekroner i støtte hvert år.

I den underliggende videoen får dere se hvordan leder for Antirasistisk Senter Rune Berglund Steen forsøker å presse to medlemmer av organisasjonen SIAN som var tilstede på møtet for å lære mer om hva organisasjonen står for.

Rapport-X overlater til leserne selv å gjøre seg opp en mening i denne saken, men føler det er viktig å stille spørsmålet om oppførselen til ledelsen i Antirasistisk Senter er demokratisk, og er verdig en årlig statsstøtte på flere millioner kroner i året?

Videoen finner du her.

Antirasistisk Senter presenterer seg for øvrig på sine websider som en «politisk uavhengig organisasjon» og lever av offentlige midler de blir tildelt for å bedrive såkalt antirasistisk arbeide, men spørsmålet rundt organisasjonens uavhengighet tvinger seg frem når det kommer frem at organisasjonen blant annet eier aksjer i den SV organet ukeavisen NY TID.

Man kan også stille seg spørsmålet om det er riktig at en organisasjon som lever av statlige midler skal kunne benytte disse midlene til å spekulere på aksjemarkedet, og om det er slik at den vanlige norske skattebetaleren her i landet synes det er greit?

Kilde: SIAN.no