Innvandrerungdom angriper nå Natteravnene i Oslo Øst

Natteravnene har vært ett viktig redskap gjennom flere år nå for å bidra til mindre vold og uro i bybildet, men nå etter at natteravner som har vandret rundt på Grorud og Oslo Øst har blitt angrepet av innvandrer ungdom vurderer politiet å stoppe tiltaket.

Fredag den 20.04 opplevde natteravnene ifølge VG og blitt voldelig angrepet av en gruppe på ca 20 innvandrerungdommer i aldere 16-23 år. Ungdommene skal ha kastet stein etter natteravnene og ropt ulike skjellsord.

Samme helg Lørdag den 21.4 skjedde det samme, men da var det kun 6-7 ungdommer som deltok i angrepet.

Politiet i Oslo Øst kalte derfor inn til ett møte med Natteravnene Onsdag den 25.04 for å diskutere hendelsene, og nå mener politiet i Oslo Øst at man skal stoppe Natteravnenes aktiviteter i området en stund ifølge sjef for politiet i Enhet Øst, John Roger Lund.

I den politisk korrekte pressen kan man få inntrykk av at det her er snakk om vanlig norsk ungdom som har deltatt i disse angrepene på Natteravnene, men ifølge kilder Rapport-X har snakket med i Natteravnene på Vestli så er det snakk om innvandrerungdom som forsøker å opprette en såkalt NO GO ZONE tilsvarende de man finner i vårt naboland Sverige.

Ifølge vår kontakt er det snakk om kriminelle innvandrerungdommer som ikke ønsker å få avdekket sin kriminelle virksomhet, og som mener Natteravnene er en trussel mot blant annet narkotikasalget i området.

Rapport-X vil komme tilbake med mer informasjon om saken.

Kilde: VG.no

Author: Jan Ivar Hansen

Webadministrator

1 thought on “Innvandrerungdom angriper nå Natteravnene i Oslo Øst

  1. Dette kan da umulig være sant?
    Vi har jo ordet til den kjekke hjelpelæreren på at slikt aldri skjer?
    Han lyver vel ikke, denne kjekke representanten for lærerstanden?

Comments are closed.