Innvandrerungdom angriper nå Natteravnene i Oslo Øst

Natteravnene har vært ett viktig redskap gjennom flere år nå for å bidra til mindre vold og uro i bybildet, men nå etter at natteravner som har vandret rundt på Grorud og Oslo Øst har blitt angrepet av innvandrer ungdom vurderer politiet å stoppe tiltaket.

Fredag den 20.04 opplevde natteravnene ifølge VG og blitt voldelig angrepet av en gruppe på ca 20 innvandrerungdommer i aldere 16-23 år. Ungdommene skal ha kastet stein etter natteravnene og ropt ulike skjellsord.

Samme helg Lørdag den 21.4 skjedde det samme, men da var det kun 6-7 ungdommer som deltok i angrepet.

Politiet i Oslo Øst kalte derfor inn til ett møte med Natteravnene Onsdag den 25.04 for å diskutere hendelsene, og nå mener politiet i Oslo Øst at man skal stoppe Natteravnenes aktiviteter i området en stund ifølge sjef for politiet i Enhet Øst, John Roger Lund.

I den politisk korrekte pressen kan man få inntrykk av at det her er snakk om vanlig norsk ungdom som har deltatt i disse angrepene på Natteravnene, men ifølge kilder Rapport-X har snakket med i Natteravnene på Vestli så er det snakk om innvandrerungdom som forsøker å opprette en såkalt NO GO ZONE tilsvarende de man finner i vårt naboland Sverige.

Ifølge vår kontakt er det snakk om kriminelle innvandrerungdommer som ikke ønsker å få avdekket sin kriminelle virksomhet, og som mener Natteravnene er en trussel mot blant annet narkotikasalget i området.

Rapport-X vil komme tilbake med mer informasjon om saken.

Kilde: VG.no