Hvorfor skal jeg bry meg om Norge, når Norge ikke bryr seg om meg?

Norge skal være ett land for NORDMENN står det å lese i originalutgaven av Norges grunnlov som vi nå om noen dager skal feire, men like fult føler jeg i dag absolutt ingen grunn til hverken glede eller til å feire nasjonaldagen.

Årsaken er jeg har lagt merke til at det er en del spørsmål jeg stadig oftere må stille meg selv, og som det blir stadig vanskeligere å svare på, og jeg vil her dele noen av disse spørsmålene og mine tanker rundt dem med dere.

Det første spørsmålet er «Hvorfor skal jeg bry meg om et land som ikke bryr seg om meg?», og med det mener jeg at jeg stadig oftere legger merke til at staten legger opp til at vi etnisk norske menn og delvis kvinner skal skyves BAKERST i køen når det kommer til viktige ting i livet.

For eksempel så er det i dag lovlig i Norge å utlyse stillinger der man ekskluderer etnisk norske menn, og i skoleverket opplever man til stadighet at etnisk norske gutter må stille seg bakerst i køen både når det kommer til opptak, og når det kommer til ulike tiltak for å hjelpe studenter til å skaffe seg erfaring og kontakter i arbeidslivet.

Mens det ved de fleste skoler jobbes aktivt for å hjelpe jenter og personer med en fremmedkulturell opprinnelse til å lykkes på skolen og skaffe seg kontakter i arbeidslivet må etnisk norske gutter greie seg selv enten de kommer fra en rik eller fattig familie. Forskjellsbehandlingen av etnisk norske gutter er stor og vi finner ofte de samme typene tiltak igjen i arbeidslivet for kvinner og personer av utenlandsk opprinnelse, og jeg spør meg derfor «hvorfor skal jeg kjempe for å beholde en stat og en nasjon som undertrykker sitt eget FOLK?»

Ett annet spørsmål jeg finner jeg stiller meg stadig oftere er «Hvorfor skal jeg ønske å kjempe for en nasjon som tar fra sin etniske befolkning for å gi til fremmede ulovlige immigranter?»

Den siste nyheten som virkelig fikk meg til å undres over dette spørsmålet var nyheten om at Regjeringen sammen med Venstre i spissen nå har vedtatt å GI ulovlige papirløse immigranter egne boliger på skattebetalernes regning, og at hele 38 millioner skattekroner er avsatt til dette prosjektet.

Dette skal ifølge FRP som nå sitter i regjering tydeligvis bidra til «MINDRE» innvandring til Norge noe jeg tror INGEN kan forstå logikken bak, og jeg blir ekstra forbanna med tanke på at min sønn som meg vil måtte starte sitt liv med flere millioner i gjeld bare for å få seg tak over hodet, mens folk som har tatt seg ULOVLIG til landet, og som har startet sitt opphold i Norge som KRIMINELLE blir premiert med egen bolig.

Så «HVORFOR SKAL JEG SYNES DET ER GREIT?» og «HVORFOR SKAL JEG VILLE BEHOLDE ELLER FROSVARE ETT SLIKT REGIME?»

En annen ting som også fikk meg til å revurdere hele ideen om å kalle meg selv «nasjonalist» eller «patriot» er endringene på reglene om arbeidstillatelse som regjeringen nå har foreslått der «asylsøkere uten oppholdstillatelse» skal kunne søke og jobbe i Norge på lik linje med etnisk norske statsborgere, og jeg spør meg «VAR DET IKKE ILLE NOK AT DE HAR KRAV PÅ NESTEN ALLE SOSIALE GODER VI STATSBORGERE HAR OM DE IKKE OGSÅ NÅ SKAL KUNNE TA JOBBENE VÅRE?».

Sist, men ikke minst må jeg spørre meg selv «HVORFOR SKAL JEG FEIRE GRUNNLOVEN?» som nå er endret så mye at til og med det å benytte norsk språk alene kan føre til fengselsopphold? Jeg har ALTID benyttet ordet NEGER om negere, og det enten jeg har vært hissig eller ikke, men nå skal jeg kunne fengsles om jeg sier «DINE JÆVLA NEGER» til en neger som slår til meg eller på annen måte provoserer meg.

Videre er grunnloven også blitt endret i så stor grad at ytringsfriheten nesten ikke lenger finnes, kristendommen er underlagt Islam, og man har snudd helt opp ned på det som har vært vanlig rettspraksis i vestlige demokrati om at «man er uskyldig til det motsatte er bevist».

Nei i dag er man «skyldig til det motsatte er bevist» så fremt saken inkluderer eller omhandler en person av utenlandsk opprinnelse som den krenkte parten, og man skal til motsetning til normal rettspraksis måtte bevise sin USKYLD!!

NEI!!! Jeg ser absolutt INGEN grunn for meg å feire hverken nasjonen NORGE eller den Norske grunnloven slik ting har blitt, og for min del ble nasjonen NORGE og Grunnloven gravlagt den dagen politikerne våre valgte å prioritere fremmede folk fremfor sitt eget!!!

Så i dag anser jeg meg selv som statsløs, frem til vi av etnisk norsk opprinnelse får grunnlagt en egen nasjon hvor VÅRT FOLK blir prioritert!!