«Du kan da ikke ha slike holdninger nå i år 2018». Hvorfor ikke det?

Jeg sitter og snakker og diskuterer løst og fast med en venn. Ulike temaer sklir frem og avløser hverandre. Og det er når jeg uttrykker mine meninger om masseinnvandring, multikultur, etnisk tilhørighet og verdien av å opprettholde nasjoners grenser, den automatiske frasen plumper ut av min venns munn: «Men herregud, du kan da ikke mene det?», og føyer selvsagt til, «vi lever da tross alt i år 2018!»

Min venn har halvt rett. At vi nå lever i år 2018 er ikke til å benekte. Jeg er selvfølgelig fullstendig klar over hvilken dato det er – det er den 6. mai i år 2018, ingen tvil om det. Det min venn ikke har rett i, er at jeg ikke kan mene hva jeg mener på grunnlag av hvilket årstall eller dato vi befinner oss i.

Jeg har en viss formening, eller rettere sagt, jeg vet akkurat hva min venn forsøker å poengtere med å trekke fram årstall som argument i diskusjonen. Men om han har tenkt nøye gjennom det og reflektert seg fram til akkurat det argumentet, er en annen sak. Det er et forsøk på å påpeke at tiden går fremover, at Norge og verden utvikler seg fra noe annet enn hvordan det tidligere har vært. Det også medfører forsåvidt riktighet, men skal man godta all utvikling enten man liker den eller ikke, så lenge at man vet hvilket årstall det er?

At verden «går fremover» og utvikler seg til noe annet enn tidligere, er ikke nødvendigvis noe positivt, eller er det? Og selv om øyeblikket og nåtiden forflytter seg år for år fremover på tidslinjen, er det ikke noen automatikk i at hvert eneste år blir bedre enn det forrige, bare fordi det ligger lengre fram på kalenderen. Ett par eksempler:

Iran – om man ser på bilder fra Iran på 1970-tallet, finner man det vi i vestlig målestokk betegner som frie og lykkelige mennesker, kvinner i bikini, dongeribukser og mini-skjørt. Dette var før Ayatollah Khomeinis islamske revolusjon. Men der også har verden gått «fremover», i alle fall om man ser på kalenderen. I år 2018 er det for kvinner påbudt å bære hijab i det offentlige rom. De lever jo tross alt i 2018, ikke sant? Det er jo ikke 1970-tallet lenger, og verden har gått «fremover». Og frasen har sikkert blitt brukt flere ganger der også, «Så du mener at kvinner skal slippe å gå med hijab på gaten? Men i Allahs navn, du kan da ikke ha slike holdninger nå i år 2018. Vi lever ikke på 1970-tallet lenger».

Kanskje florerte dette argumentet under okkupasjonsårene i Norge også? «Mener du virkelig at Norge skal være en selvstendig stat, og at okkupantene skal drives ut? Herregud, du kan da ikke ha slike holdninger nå i år 1942. Vi lever da ikke i 1920 lenger. Verden har gått «fremover», ikke vær så umoderne».

Dessverre blir også argumentet om hvilket årstall vi befinner oss i brukt like flittig som automatisk i debatten om masseinnvandring, multikultur, norsk suverenitet og nasjoners selvstendighet. Jeg er fullstendig klar over at 1970 er 48 år tilbake i tid, men det er ikke dermed sagt at tiden har styrket min nasjon og mitt folk – om en ikke måler alt i mattrealisme og velferdsgoder skapt av oljepenger da. Likestillingen har blitt bedre, sier du? Vel, som nevnt har den i Iran gått motsatt vei i forhold til i Norge, så da har det i hvert fall ikke noe med årstall å gjøre.

  • Jeg ser ingen grunn til å fortsette en politikk som gjør mitt folk til minoritet i egen nasjon, bare fordi vi lever i år 2018.
  • Jeg ser ingen grunn til at våre grenser skal bli mer og mer visket ut, bare fordi vi lever i år 2018.
  • Jeg ser ingen grunn til å gi slipp på min stolthet av å være etnisk nordmann, bare fordi vi lever i år 2018.
  • Jeg ser ingen grunn til at våre politikere skal avgi stadig mer og mer av nasjonens suverenitet til Brüssel og globalister, bare fordi vi lever i år 2018.
  • Jeg ser heller ingen grunn til at iranske kvinner skal tvinges til å bære hijab, bare fordi vi lever i år 2018.

Et årstall indikerer bare hvor mange ganger jorden har sirklet rundt solen siden Jesus ble født, og intet annet. Det er ikke et argument for å overtale folk til å ikke kritisere dagens tilstand, eller utsiktene til fremtidig utvikling. Likevel blir dette argumentet stadig dratt frem av politisk korrekte individer, gang på gang.

Det er greit at alle har meninger om hvordan tingenes tilstand er nå, og være uenig i hvordan prognosene ser ut fremover, men vær så snill å ikke tro at årstallet er et argument i seg selv – jeg vet utmerket godt at det er 2018 år siden Jesus ble født.

Ronny Rønning.
Rapport-X.