Raymond Johansen nekter å kalle en spade en spade

Hvordan skal man kunne forvente at våre politikere skal kunne rydde opp i byens problemer når de nekter å kalle en spade en spade?

Dette er ett spørsmål stadig flere Oslo borgere stiller seg når de leser de politisk korrekte nyhetene hvor byrådslederen Raymond Johansen nekter å innse at byen har et stort problem med ungdom av utenlandsk opprinnelse og innvandrerbarn.

Raymond Johansen (AP) sier blant annet i flere intervju at man ikke kan koble de stadig økende problemene med kriminalitet blant ungdom i enkelte bydeler i Oslo til endringen i befolkningssammensetningen i bydelene hvor problemene er størst, og han mener det er en avsporing å se på ungdommenes etnisitet når man forsøker å finne nye tiltak for å begrense utviklingen.

Rapport-X har derimot vært ute og snakket med folk i Oslo-Øst hvor problemene er størst, og etter å ha intervjuet rundt 200 personer i bydelene Alna, Østensjø og Nordstrand kan vi rapportere at over 80% av de vi snakket med mente at etnisitet spiller en stor rolle når det kommer til ungdomskriminaliteten i byen.

Ifølge Oslo borgerne i disse bydelene begynte problemene for alvor da man fikk enkelte områder i bydelene hvor etnisk norske er blitt minoriteter, og gjengkulturen virkelig fikk slått rot. Man menter også tydelig at politiets «liberale» holdninger ovenfor kriminelle ungdommer med utenlandsk/innvandrerbakgrunn også spiller en stor rolle i hvordan mangelen på respekt for politimyndighetene har fått vokse seg så sterk blant de unge.

Mange la også noe av skylden på mediene som de mener ofte fremstiller kriminelle gjengmedlemmer som «kule» i sine artikler, og dermed fremmer dem som «rollemodeller» for mange unge i bydelene med stor tetthet av ungdommer med utenlandsk opprinnelse.

En far med Iransk opphav sa at han lenge hadde hat problemer med å få sine to sønner til å innse at kriminelle «gangstere/gjengmedlemmer» ikke var noe gode rollemodeller å ha, og at mangelen på eksempelvis personer med utenlandsk opprinnelse innen norsk idrett og finansliv gjorde at mange unge gutter ikke hadde annet en «gjengmedlemmer» å se opp til.

Det kan ut fra informasjonen Rapport-X har samlet inn se ut som om etnisitet spiller en stor rolle i både hvordan problemene har oppstått, og hvordan problemene kan løses selv om Raymond Johansen kanskje ikke liker å innrømme det.