Justisminister Tor Mikkel Wara nekter å uttale seg om ytringsfriheten i Norge

Rapport-X ønsker å sette søkelys på hvordan Norske politikere i stadig større grad kan se ut til å stilltiende akseptere venstresidens bruk av trusler og vold for å undergrave ytringsfriheten og den demokratiske prosessen i Norge, og vi kontaktet derfor Justisminister Tor Mikkel Wara samt flere andre prominente FRP politikere for å få ett intervju rundt saken.

Det har imidlertid vist seg at hverken Frp politikere, regjeringsmedlemmer eller Justisministerens ønsker å besvare Rapport-X sine spørsmål om hvordan forholdet for ytringsfriheten i Norge i dag er, og det ser heller ikke ut som om de ønsker å stille opp til ett intervju.

Årsaken til at vi har kontaktet blant annet Carl I. Hagen, Christian Tybring-Gjedde og Justisminister Tor Mikkel Wara i denne saken er at alle disse har vært sterke forsvarere av ytringsfriheten, og nå sitter i maktposisjoner i et av regjeringspartiene her i landet, og vi mener det burde være i dems interesse at så mange som mulig fritt kan delta i den demokratiske prosessen her i landet uten å bli sensurert av voldelige politiske motstandere.

Rapport-X anser det som ett problem at lovlydige borgere og organisasjonene som ønsker å benytte seg av sine grunnlovfestede demokratiske rettigheter blir hindret av Norsk politi under påskudd av at «det er for dems egen sikkerhet», og dermed undergraver fredelige lovlydige borgeres rettigheter fremfor å fjerne de som oppfører seg truende og voldelig.

Dette er et stadig økende problem rundt hele den vestlige verden og vi i Rapport-X ønsker å sette fokus på saken før det er fer seint, og vi mener særlig justisministeren bør kunne svare på spørsmål om «hvorfor politiet IKKE beskytter lovlydige borgeres demokratiske rettigheter ved å fjerne truende og voldelige politiske mot demonstranter?».

Det kan se ut som om dette er et spørsmål politikerne IKKE ønsker å besvare ettersom de mener det er helt greit at politiet fratar lovlydige politisk ukorrekte borgere dems demokratiske og grunnlovfestede rettigheter.

Rapport-X kommer ikke til å gi seg i denne saken og vi kommer til å fortsette å kontakte Justisministeren og andre politikere frem til vi kan få et svar fra dem, og vi ber dere alle om å hjelpe oss gjennom å kontakte justisministerens kontor og forlange en forklaring på politiets håndtering under ulike demonstrasjoner og arrangementer.

Til folk som skal arrangere en demonstrasjon eller ett politisk arrangement vil vi oppfordre dem til å ta kontakt med Rapport-X slik at vi kan sende en reporter til arrangementet for å dokumentere og siden konfrontere våre politikere og politiet om arrangementet blir avlyst som følge av «truende oppførsel fra politiske motstandere».