«Verden først – så Norge».

Denne setningen kom fra MDG og Rødt når det gjaldt Acer diskusjonen. Men det er ikke bare venstresiden eller MDG/Rødt som mener dette. Vi har Krf, V og Frp som er for EØS og Schengen og vi har Høyre som helst vil ta Norge inn i EU med tvang så fort som mulig.

Globalister kaller vi de politikere og de partier som setter Europa og verden før Norge. Vi som på den andre siden setter Norge før verden og Europa kalles nasjonalister. Som regel som et skjellsord, på lik linje med Nazister og facister.
Men å være nasjonalist betyr jo bare at vi elsker vårt land og ønsker å sette vårt land og vårt lands innbyggere først. Før EUs og verdens ønsker, før EØS sine pålagte direktiver og ikke minst før politikernes egne økonomiske interesser. Man kan ikke være begge deler. Du kan ikke elske ditt land samtidig som du ønsker å la andre styre over dette og deres innbyggere.

Om du under 2.verdenskrig holdt med okkupasjonsmakten ble du, med rette, kalt landssviker. Jeg mener at de som vil at Norge skal være i EØS/EU er det samme – landssvikere. Det finnes ingen gylden middelvei når det kommer til dette spørsmålet.

Jeg vil også påstå at alle partier og alle politikere på Stortinget er globalister. Sp og Sv sier de er imot norskt medlemskap i EU og EØS, men mener, når det kommer til stykke, at personlig makt og å sitte i regjering med Ap er viktigere. For Ap vil også at Norge helst skal være med i EUs indre krets.
Så har vi Frp, V og Krf som vil være medlem av EØS og Schengen. Og helst så de at vi ble medlem av TISA og TTIP også. Såkalte handelsavtaler som vil frata Norge makt over eget land.

Hvordan mennesker som ønsker Norge ut av slike unioner kan stemme på et av disse partiene er for meg en gåte.

HVA ER DET DERE IKKE HAR FORSTÅTT?
Enkelte forklarer det med at de stemmer på én person i et av disse partiene.
Hallo? Den personen står for partiets program. Står det i partiets program at medlemskap i EØS og andre Europeiske handelsavtaler skal fremmes og søkes, ja da står denne ene personen du forguder for AKKURAT DET SAMME. Du kan ikke ta en person ut av partiet og programmet og stemme på denne. Det fungerer ikke slik her i Norge.
Hvorfor er det da så farlig å fremme/søke og være medlem av slike Europeiske avtaler som EU, EØS, TISA og TTIP?
Vel, vi kan jo bare se på hva den såkalte handelsavtalen EØS har gjort med vårt land. Hvor mange ti-tusner direktiver har vi innført og tatt inn i vårt lovverk i Norge fra EU via EØS? Hvor mange deler av Norge har vi overlatt til EU? Norsk vannkraft og norskt finanstilsyn bare for å nevne to. To ting som er så inngripende i vårt land…. at våre globalister på Stortinget mener er helt greit at EU har styringen med. Vi gir bort vårt land bit for bit. (Husk verden/Europa først – så Norge).

Det siste som har vært oppe i mediene er EUs forslag om transportnæringen. De vil tillate at utenlandske sjåfører fritt kan kjøre som budbil på norsk jord og ta all kjøring som før har vært forbeholdt norske sjåfører. «Dette vil rasere norsk transportnæring og vil frata norske sjåfører jobb» som fagforeningene så riktig sier.
Regjeringen kjemper med nebb og klør for at denne loven ikke skal bli vedtatt i EU…..
Hvorfor det? Vi er da ikke medlem av EU? Vi trenger da ikke tillate dette i Norge? Vi bestemmer da selv hva som skal være lov på norsk jord? Nei dessverre, det er det EU som gjør grunnet vår EØS avtale.

Husk en ting.
Stemmer du på en av disse partiene jeg har nevn i mitt innlegg, ja da stemmer du også for at EU skal bestemme over ditt Norge.
Siv kan rope så mye hun vil fra landsmøtets talerstol at Norge ikke skal styres fra Brüssel. Men det er akkurat det hun gjør gjennom EØS og Schengen avtalene.

Vil du som jeg at Norge skal være herre i eget hus? Ønsker du å stoppe politikernes maktarroganse? Vil du også at handelsavtaler kun skal være nettopp det – handelsavtaler – uten samtidig å gi fra seg vår råderett over eget land?
Da blir du med på lage en bølge, en tsunami som vil feie vekk alle våre globalister på Tinget og sørge for å få inn noen som setter Norge før Europa og verden.
Slutt å la deg lure…..

Ellen Due Brynjulfsen.