Risikerer 2 års fengsel etter å ha sagt at somaliere har lav IQ.

«Hat-ytring» eller «hat-fakta»?
Sverige: En 60-årig svensk mann risikerer 2 års fengsel etter å ha ytret på Facebook at «bare hver femte somalier har en IQ på over 70». Fengselstraffen risikerer han til tross for at han teknisk sett har rett og bare formidlet vitenskaplige fakta.

60-åringen ytret dette på Facebooksiden «Stå opp for Sverige» i september i fjor.

Ifølge aktor Paulina Brandberg, var ytringen et angrep på en beskyttet gruppe mennesker, basert på deres etniske opprinnelse, og derfor kategoriserer under «hat-ytring». Den tiltalte har hverken erkjent eller benektet ytringen, men kan risikere opp til to års fengsel og en stor bot etter at han ble tiltalt av Attunda rettsdistrikt.

Ifølge den britiske professoren Richard Lynn og hans finske kollega Tatu Vanhanen, som publiserte boken IQ and the wealth of nations, som belyste sammenhengen mellom IQ-nivå og velstand, har den tiltalte 60-åringen helt rett i sine påstander. Og ifølge websiden IQ Research, ligger den gjennomsnittlige IQen i Somalia på 68.

Denne saken er nok et eksempel på at ytringer som er teknisk riktige og refererer til vitenskaplige fakta, blir kategorisert som «hat-ytringer». At ondskapsfulle løgner blir håndtert som hat-ytringer, er forsåvidt akseptabelt. Men når man bare gjentar vitenskapelige undersøkelser, og risikerer fengsel bare fordi det kommer negativt ut for bestemte folkegrupper, da er vi på ville og farlige veier. Om mannen blir dømt eller ikke, så er skaden skjedd, og globalistene har oppnådd hva de ville. Det er mange som heller spanderer noen centimeter med gaffateip over kjeften, enn å måtte stå til rette i en rettssal, tiltalt som en hatefull person.

Dessverre er ikke dette et enestående eksempel. Omkring i Sverige blir folk tiltalt for å ha trukket paralleller mellom migranter og kriminale statistikker.

Nylig ble også en 55-åring tiltalt og tildelt en bot på 10.000 svenske kroner etter å ha postet på Facebook at «muslimer står bak mye av gjengkriminaliteten i Sverige, og voldshandlinger som voldtekt», dette til tross for at han teknisk sett hadde rett.

Selv om Norge har en klar tendens til å dilte etter svenskene, så håper vi inderlig vi slipper svenske tilstander i det norske rettsvesen.

Kilde: Infowars.

Har du meninger om saken, benytt vårt kommentarfelt.

Author: Ronny Rønning

Tradi-journalist for Alternativ Media

1 thought on “Risikerer 2 års fengsel etter å ha sagt at somaliere har lav IQ.

Comments are closed.