Tar Jon Helgheim (Frp) feil når han hevder kvinner velger annerledes en menn?

I de fleste politisk korrekte mediene i Norge i dag har man kunnet lese hvordan likestillingsminister Linda Helleland (H) mener Jon Helgheim (Frp) fremmer gamle gubbe holdninger når han hevder at kvinner prioriterer annerledes en menn når det kommer til arbeidslivet.

Vel vi i Rapport-X har sjekket litt rundt dette og det viser seg i henhold til forskning at Jon Helgheim (Frp) har helt rett når han hevder at en av årsakene til at vi ikke finner like mange kvinner i lederposisjoner og innenfor enkelte yrker kan begrunnes med at kvinner prioriterer annerledes en hva menn gjør.

Forskning har nemlig vist at kvinner i stor grad prioriterer å arbeide med menneskelig kontakt fremfor arbeid som er rent tekniske, og kvinner ofte prioriterer familielivet og mer fri fremfor en ledende stilling hvor det følger mer ansvar og lengre arbeidsdager.

Vi legger her ved en liten video fra YouTube med Jordan Peterson hvor han gir en ganske grei forklaring på hvorfor vi finner flere menn en kvinner i ledende posisjoner verden over.

Så nå når du har sett denne videoen kan du jo spørre deg om hvorfor Linda Helland (H) går så hardt ut mot Jon Helgheim, og hvorfor hun ikke heller er opptatt av å finne ut hvorfor kvinner velger som de gjør, og hvorfor menn velger som de gjør.

Kilde: YouTube