Kongen som er i ferd med å avsette seg selv!

Norges konge skal ikke lenger være hellig, og politikerne ser stadig ut til å ville undergrave kongens autoritet noe Jens Stoltenberg viste sterke tendenser til under minnesmarkeringen for krigsveteraner for noen år siden da han ville overta kongens oppgaver.

Kongen har selv jobbet aktivt med å undergrave sin autoritet og religionen han selv skal være øverste leder for ved sine mange nyttårstaler som er skrevet for å tektes monarkiets argeste motstandere nemlig sosialistene her i landet, og det er ikke rart de føler at de nå på stadig flere områder kan undergrave kongen og monarkiet.

Man kan nesten begynne å lure på om kongen ikke lenger ønsker at Norge skal være ett monarki og om han har ansatt en sosialistisk taleskriver for at hans taler skal fremme den sosialistiske agendaen som motarbeider nettopp monarkiet, og skyver den etnisk norske befolkningen fra seg?

For min del ser det ut som om kongen har kapitulert, og ikke lengre er en konge for oss etnisk norske, men heller søker å være en gallionsfigur for sosialistenes politisk korrekte agenda der ett befolkningsbytte står fremst på agendaen.

Kongen er DØD, lenge leve HVA??

Author: Jan Ivar Hansen

Webadministrator

1 thought on “Kongen som er i ferd med å avsette seg selv!

  1. Kongehuset har helt siden 1905 vært og forblitt sterkt anglo-amerikansk dominert med sterke røtter til det britiske konghuset og solidaritet med globalistbestrebelsene regigert fra vest. Kongen har vært på Bilderbergmøter og sikkert deltager i flere skjulte maktsirkler vi ikke kjenner til. Kronprinsen deltar igjen på årets Bilderbergermøte. Et historisk dybdedykk vil også kunne avdekke at det er kjensgjerninger som gjør at det også kan reises spørsmål om kong Haakons nei. Vi er et til de grader sovende folk – et folk som kanskje ikke fortjenere bedre med
    statsledelse som ønsker sin befolkning byttet ut.

Comments are closed.