Demokratiets knefall for den islamske invasjonen i Storbritannia

På lik linje med politikerne her hjemme har politikerne i Storbritannia lovet den britiske befolkningen at ved å åpne landets dører for masseimmigrasjon vil demokratiet blomstre, og vi vil få et mer åpent og tolerant samfunn hvor demokratiet kommer styrket ut.

Vel nå nesten 50 år etter at europeiske land for alvor åpnet sine grenser for masseimmigrasjon fra IKKE europeiske land, og for islam ser vi at vilkårene for demokratiet blir stadig dårligere, og at ytringsfriheten som kanskje er demokratiets bærebjelke nå er i ferd med å forsvinne.

I Storbritannia har det lenge ikke vært lov til å flagge med det engelske flagget på bursdager da det kan oppfattes som rasistisk av naboer som er av en ikke etnisk britisk opprinnelse, og i vårt naboland Sverige er det nå blitt forbud mot det svenske flagget ved ett gymnas da enkelte elever av utenlandsk opprinnelse kan oppfatte det svenske flagget som krenkende.

Vider er ett nytt lovforslag på vei til å fremmes av president Emmanuel Macron’s parti som vil gjøre så å si enhver kritikk av islam ulovlig, og i Storbritannia blir man fengslet om man setter søkelys på muslimske voldtektgjenger som har voldtatt, brennmerket og torturert unge jenter ned i 9 års alderen.

Alt med den hensikt å beskytte den mye krenkte og forsvarsløse muslimske minoriteten i Europa som bare står bak nesten så å si ett hvert terrorangrep som har funnet sted de siste 30 årene.

Så nå spør jeg dere «HVOR BLE DET AV DETTE FANTASTISKE MULTIETNISKE SAMFUNNET POLITIKERNE LOVET OSS?»

Kan det hende det hele var en stor løgn for at vi skulle åpne dørene for en politisk og religiøs ideologi som makteliten så kunne benytte for å skape splid og konflikt i Europa slik at man nok en gang kunne innføre anti-demokratiske lover som atter en gang ville feste tyranniets lenker rundt det europeiske folks nakke, og atter innføre føydalsamfunnets politiske hierarki?

Det er kanskje nå på tide at Europas befolkning våkner opp før det er for seint, og benytter seg av sine demokratiske rettigheter før de forsvinner under påskudd av at man ønsker å BESKYTTE uskyldige svakerestilte muslimer!

Hva mener du om demokratiets forhold i Europa for tiden? Si din mening i kommentarfeltet under.